Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1051 - 1060 av 2218 treff.

 • Identifisere barn med autismespekterforstyrrelser

  19.03.2022 | Kapittel

  Tidlig innsats styrker barnets mulighet til å lære og utvikle seg og kan hindre skjevutvikling av sekundære problemer og tilleggsvansker. For barn som har autisme er det viktig at laget rundt barnet oppdager ...
 • Tidlig innsats

  18.03.2022 | Kapittel

  Tidlig innsats styrker barnets mulighet til å lære og utvikle seg og kan hindre skjevutvikling av sekundære problemer og tilleggsvansker. For barn som har autisme er det viktig at laget rundt barnet oppdager ...
 • Gråtende hender

  26.10.2021 | Nettressurs

  En nettressurs med forestillingen Gråtende hender av Teater Manu, med tilhørende undervisningsmateriell. Språk: norsk tegnspråk og norsk. Teaterforestillingen forteller historien om døve og funksjonshemmede ...
 • Hva er taktile tankekart?

  17.03.2021 | Kapittel

  ...og informasjon knyttet til et tema. Til vanlig er tankekart visuelle og gir en grafisk framstilling av et tema eller begrep og sammenhengen mellom disse. En tradisjonell måte å lage tankekart på, er å skrive ...
 • Ménières sykdom

  20.10.2016 | Artikkel

  Ménières sykdom er en tilstand med anfall av svimmelhet, øresus og nedsatt hørsel. Årsaken er ukjent og ulike behandlingsmåter har lite dokumentert effekt. Symptomene kan være tegn på andre sykdommer. 
 • Matematikkopplæring i et bimodalt tospråklig klasserom

  24.06.2016 | Artikkel

  ...bygge matematisk forståelse må vi ta utgangspunkt i den forståelsen eleven har ved skolestart. Ved bruk av tverrfaglige aktiviteter gir vi eleven anledning til å konstruere sin egen matematiske forståelse.
 • Old Man´s Journey

  22.09.2020 | App

  ...instruksjonene i form av bilder i stedet for skriftlige instruksjoner, gjør spillet tilgjengelig for mange elever. Old Man´s Journey kan spilles av alle, men egner seg best for 4.-7-trinn. Beskrivelse av spillet Spillet ...
 • Hva er programmering?

  01.03.2021 | Kapittel

  ...problemer ned til mindre problemer og deretter gi en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av fremgangsmåten for løsningen av problemet. Definisjonen er lett overførbar til situasjoner i dagliglivet. Vi møter ...
 • Lese taktilt

  03.09.2018 | Kapittel

  ...gangen. Antall tegn avhenger av lengden på leselisten. En tekstlinje på skjermen vil som regel ha mange flere tegn enn det er plass til på leselisten. Da leser du første del av tekstlinjen først. Deretter ...
 • Hva vet vi om korona og de sårbare barna?

  20.04.2021 | Artikkel

  ...gjennomgått den kunnskapen vi har fått om de sårbare barna og koronasituasjonen. Her er noe av det vi fant av erfaringer, kunnskap og forskning. Illfoto_korona_sårbare_barn Vi har søkt i ulike kilder i ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!