Til hovedinnhold
Viser 1071–1080 av 2371 treff.
 • Tiltak for å redusere bakgrunnsstøy

  22.08.2023 | Kapittel

  ...anbefaler at det legges vekt på å: lydregulere rom (gardiner, tepper og møbler kan dempe etterklang) slå av radioen/TV-en/musikk/støyende maskiner i bakgrunnen lukke dører til rom med støyende maskiner (vaskemaskin ...
 • Tjenester fra Statped

  11.05.2023 | Kapittel

  ...utredningen i et av Statpeds lokaler, eller den starter på hjemstedet og blir fullført hos Statped. Tverrfaglig synsfunksjonsutredning er del av en slik utredning. Statped er en del av, og samarbeider også ...
 • Mine sirkler – applikasjon ved autismespekterforstyrrelser

  14.11.2017

  Mine sirkler er et sosialt atferdskart som forsøker å forklare og systematisere elektronisk noe av det sosiale kaoset som mange opplever. Applikasjonen er et system som skal gi struktur og oversikt og ...
 • Hva er stamming? - Informasjonsfilm for skolebarn

  03.06.2021 | Video

   Mens enkelte deler av stammingen kan være synlig og hørbar for andre, er det andre deler som ikke er så lett for andre å observere. Stamming sammenlignes ofte med et isfjell. Delen av isfjellet som er over ...
 • Nevrologiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...nedsatt. Parese kan gi dårligere funksjon i både pust og stemme. Stemmekvaliteten blir gjerne preget av mye luftlekkasje, støy/skurr, press, stemmebortfall og dobbelstemme. Stemmen vil også kunne bli kraftløs ...
 • Comprehensive Aphasia Test (CAT)

  03.02.2022 | Kartleggingsmateriell

  ...språklige ferdigheter i bredden, innenfor den kognitive nevropsykologiske tradisjonen. Testen består av tre deler: en kognitiv screening, språktester på enkeltords-, setnings- og tekstnivå, samt et spørreskjema ...
 • Hva er stemmevansker?

  01.03.2023 | Kapittel

  Stemmevansker kjennetegnes gjerne av forandringer i stemmen, vansker med å regulere styrke, heshet, lite kraft og at stemmen er ustabil. Noen har også ubehag i strupen og blir slitne av å snakke. Vansker med å bruke ...
 • Visning for forstørrelsesprogram

  09.02.2021 | Kapittel

  Forstørrelsen kan gjelde hele skjermbildet, en liten (fullskjerm), flyttbar del av skjermbildet (linse), eller et fast område på skjermen (forankret). Du kan bytte mellom de tre under Forstørrelsesprogram ...
 • Hvorfor kartlegge?

  21.08.2017 | Kapittel

  ...og gledesfylt livsinnhold av egen kraft og vilje. Deres store og multiple funksjonsnedsettelser knyttet til kropp, sanser, kommunikasjon og kognisjon gjør dem sterkt avhengig av å ha omsorgs- og fagpersoner ...
 • Viktig for kroppsbevissthet og selvoppfattelse

  17.03.2017 | Kapittel

  ...selvaktelse. Psykologen Ernest Becker (1964) var en av de første som skrev om hva som skal til for å bygge opp og bevare selvaktelse hos mennesker – altså opplevelsen av å være god nok som den jeg er. Å bli fysisk ...