Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1081 - 1090 av 2218 treff.

 • Hva er tics?

  18.10.2021 | Kapittel

  I noen perioder kan man være lite plaget av tics, mens i andre perioder kan det være mye av dem. Noen sier at tics kommer og går. I tillegg kan repertoaret av tics skifte, for eksempel at noen tics forsvinner ...
 • Snakk om stamming med apper

  12.06.2020 | Artikkel

  I oppfølging av barn og unge som stammer, er det viktig med desensitivisering av stamming. Desensitivisering handler om å ufarliggjøre stamming slik at det er lettere for barnet å snakke om stammingen ...
 • Blokkprogrammering og tekstprogrammering

  19.08.2021 | Kapittel

  Kodeverktøyene i skolen kan deles i tre grupper; - programmering av roboter - blokkprogrammering på skjerm - tekstprogrammering Det kan være utfordrende å vite hvilke verktøy som vil passe til elever med ...
 • Among the Sleep

  28.02.2018 | App

  ...at moren er forsvunnet. Spillet går ut på å samle minner for å finne tilbake til henne. Du får hjelp av bamsen Teddy. Han veileder deg samtidig som han er en god venn å ha i nattemørket. Spillet går under ...
 • Tourettes syndrom og tilrettelegging i skolen

  03.11.2021 | Kapittel

  ...skolehverdagen. Ved vurdering av tiltak og tilrettelegging i skolen, er det viktig at eleven  blir hørt, og er med i arbeidet. God kartlegging må ligge til grunn for valgene av tiltak.  Kunnskap om TS i skolen ...
 • Identifisere barn med autismespekterforstyrrelser

  19.03.2022 | Kapittel

  Tidlig innsats styrker barnets mulighet til å lære og utvikle seg og kan hindre skjevutvikling av sekundære problemer og tilleggsvansker. For barn som har autisme er det viktig at laget rundt barnet oppdager ...
 • Tverrfaglig forskning gir ny kunnskap til stammefeltet

  25.11.2020 | Artikkel

  ...for spesialpedagogikk). Behandlingsutfall kan være vanskelig å forutse, og ulike personer har nytte av ulike tiltak. Deltakerne i studien uttrykte at mål for behandlingen var å få kontroll over stammingen ...
 • Digital Natives With Reading Difficulties. A study of dyslexic adolescents' integration of conflicting information across web pages and presentation formats

  03.10.2018 | Artikkel

  ...dysleksi i håndteringen av multimedielæring. Bakgrunn Lesing på nett stiller større krav til leseren enn lesing av en enkelt side med tekst, fordi det i tillegg krever prosessering av forskjellige representasjoner ...
 • Å snakke sammen når noen stammer

  29.03.2017 | Artikkel

  ...generelle, men kommer an på hvem som snakker sammen, og hva man snakker om. Artikkel med kvalitativ studie av turveksling og samkonstruksjon i samtaler der minst én deltaker stammer. Et svært vanlig råd til foreldre ...
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Artikkel

  ...jevnaldrende. Forebyggende tiltak er å legge til rette for utvikling av matematisk språk, effektive problemløsnings- og regnestrategier og aktiv bruk av visuell støtte. Elever med hørselshemming skal følge ordinær ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!