Til hovedinnhold
Viser 1181–1190 av 2371 treff.
 • Svaksynthet

  21.06.2023 | Kapittel

  ...på grunnlag av redusert visus (skarpsyn) eller redusert synsfelt. Det blir ikkje rekna som svaksyntheit dersom synet kan korrigerast med briller eller kontaktlinser. Det finst mange gradar av svaksyntheit ...
 • SuperNova kontrollpanel

  04.09.2019 | Kapittel

  ...anbefaler vi å skru av innstillingen Alltid lagre brukerinnstillinger. Du finner valget under Konfigurasjon > Oppstartsalternativ. Når Alltid lagre brukerinnstillinger er slått av, må du lagre innstillinger ...
 • Fase 1. Ordinær og tilpasset opplæring

  04.08.2023 | Kapittel

  ...vært en del av. Hvordan har undervisningen vært lagt til rette for at eleven skal utvikle seg som person delta i læringsfellesskap lære fag Dersom undervisningen har vært god, men utbyttet av matematikkopplæringen ...
 • Bo Ege - språklig test 1

  26.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  Lågå Bo Ege birra julevsábmáj. Lohkedh ållermeathedh Bo Ege åarjelsaemïengiele. Ved administrering av språktesten bør man sitte alene med barnet og ta seg god tid. Barnet skal se på bildene og benevne ...
 • Begrepsforståelse - kartleggingsprøve

  11.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  Begrepsforståelse er en kartleggingsprøve som kartlegger barnehagebarn og barn i første halvdel av første klasse og deres forståelse av begreper som tid, rom og matematiske begreper. Loga Doabaáddejupmi birra davvisámegillii ...
 • Språk og kommunikasjon

  19.03.2022 | Kapittel

  ...kommer til uttrykk gjennom en konkret og bokstavelig forståelse, uavhengig av kognitive evner. Misforståelser oppstår ofte, både av faglig og sosial karakter. For at eleven skal få utnyttet og vist sitt faglige ...
 • Kommunikasjonspass

  22.03.2023 | Kapittel

  ...multifunksjonshemming uttrykker seg ofte gjennom kroppen med enkle meningsbærende uttrykk, for eksempel i form av lyder, bevegelser og gester. For disse menneskene kan et kommunikasjonspass være en måte å samle og ...
 • CCC-2 Children`s Communication Checklist

  04.03.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...til å fange opp barn som bør utredes videre for mulig autismespekterforstyrrelse. Sjekklisten består av 70 utsagn som beskriver et barns kommunikasjon og språkrelaterte atferd. Svarformatet er en firepunktsskala ...
 • Norsk tegnordbok

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...dokumentere og publisere tegn som er i bruk av døve i Norge. Informasjonsfilmen viser hvordan vi jobber med å utvikle ordboken og arbeidet som ligger bak publisering av tegnene. Tegnordbok - Hvorfor og hvordan ...
 • Interessekartleggingsskjema - for læring og trivsel

  23.11.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...interesser som grunnlag for å sette læringsmål og utforme tiltak. Denne interessekartleggingen består av et kartleggingsskjema og en sammenfatning. Interessekartleggingen kan gjennomføres på ulike måter og ...