Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1181 - 1190 av 2218 treff.

 • PALPA Kartleggingsmateriell

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  PALPA er et omfattende testbatteri for kartlegging av afasi. Det gir mulighet for å gå i dybden på enkelte språkområder for å finne ut hva som er mest hensiktsmessig å jobbe videre med. PALPA er et psykolingvistisk ...
 • Tella - Mattespill for de minste

  03.02.2016 | App

  ...spill for nettbrett der barn kan lære matematikk gjennom å leke og prøve seg fram. Spillet er utviklet av Høgskolen i Bergen i samarbeid med Statped. Spillet er egnet for hjemmebruk og for matematikkundervisning ...
 • Overgang barnehage - skole for hørselshemmede

  23.02.2016 | Bok/hefte

  skolestart ved 6-årsalder og økt behov for aktiv involvering av barnets nærmiljø stiller krav til omfattende og planlagt gjennomføring av ulike tiltak. Dette var utgangspunktet for å prøve ut en tenkt ...
 • Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

  04.03.2016 | Veileder

  ...på overgangen mellom førskole og barneskole. Veilederen gir informasjon og utfyllende konkretisering av hvordan overgangen kan forberedes og gjennomføres på en god måte. Veilederen har som formål å styrke ...
 • Å være blind

  10.06.2016 | Artikkel

  ...ha litt restsyn. Forekomst I Norge fødes det hvert år mellom 100 og 200 barn med synshemning. 2 – 5 av disse er født blinde uten påviste tilleggsvansker. Noen blir også blinde senere i livet. Konsekvenser ...
 • Nedsatt hørsel og inkludering

  13.07.2016 | Artikkel

  ...for inkludering er at alle barn og elever ikke bare skal ta del i aktiviteter, men også være en del av et sosialt og kulturelt felleskap. Barns og elevers sosiale samhandling blir mer kompleks når de blir ...
 • Grunnleggende ferdigheter i grunnskolen

  21.11.2022 | Artikkel

  ...læreplan er det en beskrivelse av hvordan grunnleggende ferdigheter i tegnspråk skal bidra til å utvikle elevenes kompetanse i faget, og hvordan disse ferdighetene er en del av denne kompetansen. Digitale ...
 • Barnekonvensjonen

  15.11.2019 | Nettressurs

  ...unge med behov for særskilt tilrettelegging.  Hør hva du kan øke kompetansen din i og reflektere over av vår 15-årige programleder. Selve e-læringen finner du til venstre på siden, en rød boks merket med ...
 • Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis, Childhood Dementia and Education

  09.05.2019 | Bok/hefte

  ...og tilrettelegging av opplæring. Begrepet læringsvinduer ved barnedemens handler om rett intervensjon til rett tid for å forberede et best mulig grunnlag med tanke på framtidige tap av funksjoner, f.eks ...
 • Teknologi – et redskap for inkludering

  02.12.2016 | Kapittel

  ...tilpasses og brukes korrekt. I Statped skal vi være aktive pådrivere i arbeidet med å sikre positiv bruk av digital teknologi. Teknologi gir nye muligheter for inkludering og deltakelse for alle. De fleste elever ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!