Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1291 - 1300 av 2217 treff.

 • Lek, lytt og lær

  04.03.2016 | DVD

  ...utvikle barnets lytte- og taleferdigheter. Hos barn med hørselstap skjer ikke talespråkutviklingen av seg selv. Foreldre og voksne som er nært knyttet til barnet, må hjelpe til med denne utviklingen. Ved ...
 • KreftTegn

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...tema med reportasjer fra sykehus, kreftforeningen og samtale med døve som på ulike måter er rammet av kreft. Informasjon til helsepersonell I møte med døve pasienter er det viktig å håndtere den språklige ...
 • På vei til å bli en god leser

  23.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...bruk i før- og grunnskolen. Materiellet brukes til å kartlegge kommunikativ kompetanse og utvikling av lese- og skriveferdigheter hos døve og sterkt tunghørte barn og er til hjelp i å planlegge undervisning ...
 • Asperger syndrom: Eksempelhefte Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...med Asperger syndrom og autisme strever med språk, kommunikasjon og sosial samhandling. Konsekvensene av disse vanskene gjør det utfordrende for denne elevgruppen å nå målene i læreplanen for norskfaget.
 • Pårørende i fokus – grupper for afasirammedes pårørende

  18.10.2016 | Bok/hefte

  ...en hel familie. Pårørende som har fulgt sine afasirammede til Bredtvet kompetansesenter (nå en del av Statped), har fortalt om vansker forbundet med nettopp det å være en afasirammets pårørende. Temaene ...
 • Mobilitetsruter

  03.10.2013

  Mobilitetsruten består av kjennemerker og ledelinjer. Hvert kjennemerke er utgangspunkt for å finne fram til neste kjennemerke. Kjennemerkene bør så langt som mulig knyttes sammen ved hjelp av ledelinjer. Kjennemerker ...
 • Ekkolokalisering

  21.03.2014

  ...å orientere seg i omgivelsene. Ekkolokalisering går ut på å tolke de fysiske omgivelsene ved hjelp av lyd som reflekteres. De fleste objekter gir et hørbart ekko. Ekkoet kan gi informasjon om vegger, døråpninger ...
 • Å være svaksynt

  14.06.2016 | Artikkel

  Det finnes mange grader av nedsatt syn. Hvordan du får utnyttet synet, avhenger blant annet av hvor godt omgivelsene er tilrettelagt. Verdens helseorganisasjon beskriver synssvekkelse som redusert skarpsyn ...
 • Hørseltap i voksen alder

  15.06.2016 | Artikkel

  ...oppstått. Tilrettelegging for gode lytte- og kommunikasjonsforhold. Særlig behov for opplæring på grunn av en sykdom, ulykke eller skade, eller etter en cochleaimplantatoperasjon. Rett til voksenopplæring i ...
 • Nettbrett og smarttelefoner

  08.06.2016 | Artikkel

  ...stort omfang. Apple og Google har tatt høyde for at operativsystemene skal kunne brukes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnivå. Skjermleser Apple har skjermleseren VoiceOver, og Android-produktene har ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!