Til hovedinnhold
Viser 1321–1330 av 2370 treff.
 • Visuell musikk

  22.06.2016 | Nettressurs

  ...musikken de ville jobbe med, og resultatet ble et spenn av ulike musikkvideoer. Marie, Fie, Julie og Tonje lagde tegnspråklige coverlåter, tre av dem på amerikansk tegnspråk. Fernando skrev sin egen sang ...
 • Kjenn hva jeg føler

  15.12.2016 | Veileder

  ...følelseshåndtering, uansett synsfunksjon og eventuelle andre påviste utfordringer. Veilederen består av disse kapitlene: Kjenn hva jeg føler Hvem skriver vi for? Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser ...
 • Microsoft Office Lens

  02.09.2019 | App

  Lens kan du ta bilder av tekst og få den lest opp med funksjonen Engasjerende leser.  Microsoft Office Lens (tidligere Office Lens), fungerer som en skanner. Når du tar bilde av en tekst, gjør den teksten ...
 • Hjelp til kommunikasjon for døve innvandrere

  17.02.2016

  ...som trenger informasjon om det norske samfunnet, da ressursen baserer seg på en visuell framstilling av aktuelle tema.   Norsk samfunnskunnskap på tegnspråk I Norge er basert på læreplanen «50 timer samfunnskunnskap ...
 • Grunnleggende ferdigheter for barn med sansetap

  23.08.2023 | Kapittel

  ...ferdigheter, avlesing og produksjon av tegnspråktekst. Elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning, har rett til spesialundervisning. I vurderingen av hva slags opplæringstilbud som ...
 • Universell utforming

  23.08.2023 | Kapittel

  ...brukes av alle. Universell utforming av miljøet rundt elever med kombinerte sansetap eller døvblindhet søker å oppnå like muligheter til samfunnsdeltagelse og motvirke diskriminering på grunn av nedsatt ...
 • Kommunikasjon

  11.05.2023 | Kapittel

  ...erfaring, dagsform, fysisk tilrettelegging av omgivelsene (lys- og lydforhold) og tilgang til en kompetent kommunikasjonspartner. Visuell støtte i kommunikasjon i form av munnavlesning, mimikk og kroppsspråk ...
 • Tallstart

  01.12.2020 | Kartleggingsmateriell

  Tallstart er et screeningsverktøy som kan brukes i barnehage eller i løpet av høsten i første klasse for å sjekke om barn har kjennskap til grunnbegrepene for tallforståelse. Loga Lohkovuolgga birra davvisámegillii ...
 • Født med alkoholskade

  27.01.2016 | DVD

  En film om unge med skader på grunn av alkoholbruk i svangerskapet. Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) er en samlebetegnelse for alkoholrelaterte fosterskader. I denne filmen møter vi Fredrik, Jacob ...
 • Strip Designer

  03.05.2016 | App

  ...bidra til inkludering. Elever med språk-talevansker eller lese-skrivevansker kan oppleve at mengden av tekst ofte kan være et problem. Å se for seg et hendelsesforløp, planlegge og lage en fortelling kan ...