Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1351 - 1360 av 2217 treff.

 • – Erfaringsoverføring er avgjørende

  23.06.2022 | Artikkel

  – Har barnet komplekse utfordringer, er overføring av erfaring like viktig som kunnskap om tilstanden. Kjennskap til barnets måter å kommunisere på er avgjørende viktig å få overført, sier seniorrådgiver ...
 • ADHD og laget rundt eleven

  15.06.2022 | Kapittel

  ...til. Noen ganger kan eleven delta i møter og si sin mening, andre ganger kan elevens stemme innhentes av de som står eleven nær, det være seg foreldre, pedagog eller andre som eleven har god relasjon til ...
 • KAT-kassen

  11.10.2017 | App

  ...sosiale ferdigheter. Funksjonene i kassen innebærer blant annet visualisering av tid og relasjoner og hvordan kroppen påvirkes av våre følelser. I tillegg visualiserer flere funksjoner hvordan tanker, følelser ...
 • Book Creator for hørselshemmede i barnehage og skole

  12.02.2020 | Kapittel

  ...egnet verktøy for å lære seg et digitalt verktøy på en aktiv, målrettet og lærende prosess. Ved bruk av digitale verktøy i barnehage bør ikke dette bli et tilbud som passiviserer barn, men ha voksne som ...
 • Tid og forutsigbarhet

  07.09.2022 | Kapittel

  Det er tidkrevende å lære ulike gjøremål. Gleden over å nyte et godt måltid må ikke ødelegges av krav om å holde skjea eller gaffelen riktig. Noen ganger er det viktig å snakke sammen og nyte den gode ...
 • Digital lese- og skrivestøtte

  08.09.2017 | Artikkel

  ...læringsressurser i opplæringen av elever med dysleksi, kan være talesyntese for å lese opp tekst digitale lærebøker pensumlitteratur som lydbøker skanning av tekst til dokument som kan leses opp av en talesyntese tastatur ...
 • En litt annerledes skole

  27.04.2022 | Artikkel

  ...skole for elever med døvblindhet gir opplæring på grunnskole og videregående nivå.  Skolen er en del av det statlige spesialpedagogiske opplæringstilbudet som skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte ...
 • JAWS

  10.09.2019 | Kapittel

  ...skjermbildet:Ins+Esc PC-markør:Num PC-markør til JAWS-markør:Ins+Num Quick Settings av JAWS:Ins+v Slipp tast gjennom:Ins+3 Stopp tale midlertidig:Ctrl Systemdialogfeltet (lister opp programmer):Ins+F11 ...
 • Eksempler på skriftlige oppskrifter med bilde-og lydstøtte

  23.10.2019 | Kapittel

  ...kan deles i Showbie eller andre delingsplattformer slik at elevene kan se på det i forkant av gjennomføring av oppgaven. Du kan ha Showbie åpen samtidig som du jobber i Book Creator. Dermed kan du se i ...
 • Elevmedvirkning

  22.10.2019 | Kapittel

  ...og foresatte bør være delaktige i vurderingen av hvilke funksjoner og design som er mest nødvendig. Videre er det vesentlig at eleven er bevisst på bruken av verktøyet og hva det skal hjelpe med. Dette kan ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!