Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1361 - 1370 av 2218 treff.

 • Opplevelser som teller

  27.01.2016 | DVD

  ...klar for å begynne på skolen og er opptatt av priser og hva ting koster. Gjennom besøk på butikken gjør de konkrete erfaringer. Sander (3) er mest opptatt av lekene sine, og undersøker hvilken form de ...
 • Det visuelt orienterte klasserommet

  23.02.2016 | Nettressurs

  -undervisning av hørselshemmede Forelesning på video om at jo mer bevisst læreren er på strategier i det visuelle klasserommet, desto bedre læringsbetingelser blir det for alle i klassen. Forelesningen ...
 • ADHD og Tourettes syndrom i skolen - veileder i utredning som grunnlag for tiltak

  27.01.2016 | Veileder

  ...grunnlag for tiltak” er et praktisk redskap for skole og PP-tjeneste.  Mange års erfaring med utredning av elever med ADHD og Tourettes syndrom samt kursvirksomhet, har vist at det er behov for en kortfattet ...
 • Deltagelses- og opplevelsesplaner

  06.06.2016 | Veileder

  ...inneholder en deltakelses og opplevelsesplan (DOP)? En forside med bilde En kort beskrivelse av hensikten med planen, og av overordnede ambisjoner knyttet til det å skape et godt hverdagsliv. En tipsliste for ...
 • Kompetanse for å undervise elever med nedsatt hørsel

  13.06.2016 | Artikkel

  Kvaliteten på opplæringen av elever med nedsatt hørsel er i stor grad avhengig av kompetansen til de som skal undervise. Skoleeier har ansvaret for at personalet har den riktige kompetansen. Lærere med ...
 • Eidsvoll 1814 - omvisning med tolk

  08.09.2016 | Nettressurs

  ...frem med all sin prakt. Eidsvoll 1814 tilbyr omvisninger for skoleklasser og i denne ressursen tar en av museets guider oss med på en historisk reise med omvisningen «Et modig oppgjør». Underveis i omvisningen ...
 • Tegnmester

  22.01.2019 | Nettressurs

  ...oppgave består av flere deloppgaver; Avlese ord som er bokstavert med bokstavtegn. Dra bokstaver til et forhåndsdefinert slippområde ved aktuelle bokstavtegn. Skrive norske ord med bruk av tastatur. Avlese ...
 • Etiske refleksjoner

  04.05.2015 | Kapittel

  ...alvorlig, og tro på barnets følelser også når vi ikke kan forstå dem ut fra oss selv og vår opplevelse av verden. Det er viktig at barnet får mye rom for påvirkning og medbestemmelse i det som skjer i følelsestimene ...
 • Grunner til å bruke hender sammen

  10.07.2017 | Kapittel

  ...tilegne seg annen taktil informasjon. Alt dette fordrer god følsomhet i hender og fingre. Felles bruk av hender er nyttig for felles oppmerksomhet kontakt og kommunikasjon forklare, forstå og vise gjenstander ...
 • Småbarn med utviklingsvansker utsettes for gjentatte krenkelser og erting

  02.02.2022 | Prosjekt

  ...oppmerksom på barn med forsinket utvikling, eller såkalte «late bloomers». Forebygging og håndtering av erting og krenkelser må begynne allerede i barnehagen, og det bør være et særlig fokus på sårbare barn ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!