Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1371 - 1380 av 2217 treff.

 • Benevning

  01.09.2021 | Kapittel

  ...sekund, fot og tomme brukes ikke mellomrom. Det skyldes at disse tegnene kun har punkter i høyre del av punktcellen, for eksempel er %-tegnet representert ved punkt 4 og 6, se tabellen under. Et mellomrom ...
 • Programmering i skolen

  01.03.2021 | Kapittel

  ...det er ikke bare fordi elevene skal lære seg «kodespråk» og kunne styre maskiner. Overføringsverdien av å ha programmering i læreplanen vil blant annet være at elevene blir problemløsere med evnen til å ...
 • Kurs for elever med synssvekkelse eller blindhet

  20.06.2016 | Tjeneste

  Kurset kan være en del av individbasert rådgivning/veiledning om syn som Statped gir etter søknad fra PP-tjenesten.  Gjennomføring Kursene gjennomføres digitalt eller på et av Statpeds kontorsteder, eventuelt ...
 • Kurs for voksne med synssvekkelse eller blindhet

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...synsvansker som har rettigheter etter opplæringsloven. Lærer fra voksenopplæringen kan delta under deler av kurset for å videreføre tiltak lokalt. Mål Kurset skal bidra til at voksne med synssvekkelse eller ...
 • Skoleforberedende kurs syn

  20.06.2016 | Tjeneste

  Statped. Kurset kan være en del av individbasert rådgivning/veiledning om syn som Statped gir etter søknad fra PP-tjenesten.  Gjennomføring Kurslengden varierer. Kurset gis ved et av Statpeds kontorsteder eller ...
 • Jeg Vet

  29.08.2019 | Artikkel

  ...lærerveiledninger og informasjon om hva man gjør dersom man er bekymret for et barn.  Ressursen er laget av Salaby (Gyldendal) på oppdrag fra Bufdir i samråd med Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.
 • Psychiatric assessment in congenital blindness, ASD and ID: experience from two clinical cases

  09.09.2019 | Artikkel

  ...blindhet økes denne kompleksiteten. Systematisk kunnskap om psykiatrisk vurdering i denne kombinasjonen av utfordringer er praktisk talt ikke-eksisterende, og det er lite veiledning tilgjengelig for klinikere ...
 • Små blinde barn og lek med seende, pedagogens rolle

  21.02.2019 | Bok/hefte

  ...jevnalderrelasjoner for å være inkludert i felleskapet. I denne veilederen framheves betydningen av å delta, viktigheten av jevnalderrelasjoner og de utfordringer barn som er blinde, har. Lek er basert på visuell ...
 • Tidlig identifisering og innsats for flerspråklige barn i barnehagen

  12.03.2019 | Bok/hefte

  ...pedagogisk kompetanse hos ansatte gjennom innsikt i barnets og familiens bakgrunn, og samarbeid om utprøving av pedagogisk tilrettelegging. Prosjektet har vært et samarbeid mellom ansatte i PPT, Spesialpedagogisk ...
 • Sosiale script

  14.06.2017 | Artikkel

  ...fleste mennesker har rike script bestående av mange elementer. Andre har script med få elementer eller helt andre elementer enn det som er den vanlige oppfatningen av en situasjon. Dersom scriptet ikke stemmer ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!