Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1431 - 1440 av 2217 treff.

 • Sensoriske vansker

  18.03.2022 | Kapittel

  Hvordan vi oppfatter og opplever verden blir påvirket av informasjon vi tar til oss via sansesystemet. Den prosessen som skjer når barnet samler inn informasjon gjennom sansene, tolker og forstår verden ...
 • Vansker med lesing kan skyldes synet

  18.11.2021 | Video

  Videoforelesning fra SPOT 2021.  Se video med tegnspråktolk. Forskning viser at 15-20% av alle elever sliter med synsforstyrrelser som kan påvirker lesingen. Hvilke synsforstyrrelser snakker vi om, og ...
 • Hvem har bruk for universell utforming?

  01.10.2020 | Artikkel

  ...mennesker er det en vedvarende situasjon, for andre en fase i livet. De fleste av oss vil oppleve nedsatt funksjonsevne i deler av livet, for eksempel i forbindelse med sykdom, skade, graviditet eller alderdom ...
 • ushersyndroom.nl

  11.08.2020 | Nettressurs

  ...www.ushersyndroom.nl er en nettbasert kunnskapsportal om Usher syndrom. Nettsiden er utviklet av og for mennesker med Usher syndrom, med støtte fra deres sosiale fellesskap, leger og forskere. Du finner ...
 • Psykiske vansker

  05.06.2020 | Kapittel

  ...være mer sårbare enn befolkningen for øvrig for å utvikle psykiske lidelser. Det kan være utvikling av angst, depresjon, tvangslidelse og psykose i tillegg til sine grunnleggende problemer.  Forskningsresultater ...
 • Sanfilippos sykdom (MPS III)

  10.06.2020 | Kapittel

  ...mukopolysakkaridose (MPS) type III. Til forskjell fra MPS type I (Hurlers sykdom) som opptrer i løpet av første 5 – 10 levemåneder, så vil barn med type III utvikle seg normalt de første ett til to leveår ...
 • Stamming i skolen

  01.06.2021 | Tema

  ...hørbart og synlig, men utfordringene til eleven kan likevel være omfattende. Hvordan eleven blir møtt av lærere og får tilrettelagt sin skolehverdag, har som regel stor betydning for elever med stamming. 
 • Ordforråd hos flerspråklige barn – Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer

  19.10.2016 | Bok/hefte

  ...andrespråk? Har flerspråklige barn samme ordforråd på begge språk?  Ordforrådet er sentralt for utvikling av språk og for lese- og skriveutvikling. Ikke minst gjelder dette for barn som vokser opp med flere språk ...
 • Albin og Luna og det mystiske speilet

  03.02.2016 | Bok/hefte

  ...informasjon om spalte, skrevet for barn. Vi får vite hva en spalte er, hvorfor den oppstår, og behandlingen av den. Albin og Luna takler imidlertid det å være født med spalte høyst forskjellig. Mens Luna synes ...
 • Veileder - kompetansemål for elever med synshemning

  11.11.2015 | Veileder

  ...overføringsverdi til andre fag og kan være relevante for alle trinn. Veiledningsmateriellet er utarbeidet av Statped på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.   Statped ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!