Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1471 - 1480 av 2217 treff.

 • Modulene i Digital didaktikk og inkludering

  16.09.2021 | Kapittel

  Barnehageløpet er under utvikling. Ferdigstilles våren 2022.    Skoleløp Modul 1: Inkluderende bruk av teknologi Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)  Digitalt didaktisk design (DDD) Klasseledelse ...
 • Hva liker du å gjøre?

  08.06.2016 | Artikkel

  ...infinitivsformen av ulike ord, og om hvor nyttig de er når man skal uttrykke ønsker, behov og preferanser. For eksempel: Vi leste en morsom historie i går, jeg liker å lese. Modeller og lær andre setninger av denne ...
 • Faktorer som påvirker døgnrytmen

  22.05.2018 | Kapittel

  Hele døgnet vårt er en syklus. Den naturlige døgnrytmen er på cirka 24 timer. Den blir også påvirket av ulike faktorer rundt oss. Disse faktorene blir ofte kalt "Zeitgebers" (: «tidsangivere»), og er de ...
 • Eksekutive funksjoner (EF)

  25.11.2016 | Artikkel

  Kontrollere og endre strategi, adferd eller oppfatning om nødvendig Konsentrere seg Selvbeherskelse Bruk av korttidsminne Kunne reagere kreativt på uventete hendelser. Dårlig utviklede EF ferdigheter viser seg ...
 • Erasmus+ 2019 Strategisk partnerskap – Alvorlig skolefravær

  30.11.2022 | Artikkel

  ...to hovedfaser over en 36 måneders periode. I første fase vil prosjektet gi en tilstandsbeskrivelse av hvilke retningslinjer og praksis som eksisterer i de nordiske landene rettet mot skolefravær. I andre ...
 • Støtte i språk og kommunikasjon

  18.03.2022 | Kapittel

  Barn og unge med autisme har vansker med språk og kommunikasjon. Graden av språk- og kommunikasjonsvansker varierer fra de som bortimot ikke forstår talespråk og ikke har funksjonelt talespråk, og til ...
 • At være barn og ung med Usher syndrom

  04.01.2022 | Bok/hefte

  Materialcenteret i Danmark har publisert et hefte om å vokse opp med Usher syndrom. Heftet er et resultat av et prosjekt som Spesialrådgivningen for døvblinde satte i gang i 2018, i samarbeid med konsulenter ...
 • Plakat - det norske enhåndsalfabetet

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...tegnspråk kan vi gjengi bokstaver fra skriftspråk, med tegn. Det finnes flere bokstavtegn for noen av bokstavene i alfabetet. Til plakaten følger det derfor klistremerker med bokstavtegnene som ikke er ...
 • Super:bit og elever med synsnedsettelse

  12.02.2021 | Artikkel

  Som en del av den teknologiske skolesekken, har de regionale vitensentrene utviklet prosjektet super:bit. Det er et opplegg for programmering i skolen, der man bruker micro:bit sammen med Bit:bot. Mer ...
 • Teknologi – et redskap for inkludering

  02.12.2016 | Kapittel

  ...tilpasses og brukes korrekt. I Statped skal vi være aktive pådrivere i arbeidet med å sikre positiv bruk av digital teknologi. Teknologi gir nye muligheter for inkludering og deltakelse for alle. De fleste elever ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!