Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1481 - 1490 av 2218 treff.

 • Asperger syndrom: Eksempelhefte Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...med Asperger syndrom og autisme strever med språk, kommunikasjon og sosial samhandling. Konsekvensene av disse vanskene gjør det utfordrende for denne elevgruppen å nå målene i læreplanen for norskfaget.
 • Pårørende i fokus – grupper for afasirammedes pårørende

  18.10.2016 | Bok/hefte

  ...en hel familie. Pårørende som har fulgt sine afasirammede til Bredtvet kompetansesenter (nå en del av Statped), har fortalt om vansker forbundet med nettopp det å være en afasirammets pårørende. Temaene ...
 • Mobilitetsruter

  03.10.2013

  Mobilitetsruten består av kjennemerker og ledelinjer. Hvert kjennemerke er utgangspunkt for å finne fram til neste kjennemerke. Kjennemerkene bør så langt som mulig knyttes sammen ved hjelp av ledelinjer. Kjennemerker ...
 • Ekkolokalisering

  21.03.2014

  ...å orientere seg i omgivelsene. Ekkolokalisering går ut på å tolke de fysiske omgivelsene ved hjelp av lyd som reflekteres. De fleste objekter gir et hørbart ekko. Ekkoet kan gi informasjon om vegger, døråpninger ...
 • Å være svaksynt

  14.06.2016 | Artikkel

  Det finnes mange grader av nedsatt syn. Hvordan du får utnyttet synet, avhenger blant annet av hvor godt omgivelsene er tilrettelagt. Verdens helseorganisasjon beskriver synssvekkelse som redusert skarpsyn ...
 • Hørseltap i voksen alder

  15.06.2016 | Artikkel

  ...oppstått. Tilrettelegging for gode lytte- og kommunikasjonsforhold. Særlig behov for opplæring på grunn av en sykdom, ulykke eller skade, eller etter en cochleaimplantatoperasjon. Rett til voksenopplæring i ...
 • Nettbrett og smarttelefoner

  08.06.2016 | Artikkel

  ...stort omfang. Apple og Google har tatt høyde for at operativsystemene skal kunne brukes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnivå. Skjermleser Apple har skjermleseren VoiceOver, og Android-produktene har ...
 • Samiske spesialpedagogiske tjenester

  18.06.2016 | Tjeneste

  ...systemrettede tjenester for samiskspråklige barn, unge og voksne.  Utvikling og veiledning i bruken av læringsressurser og kartleggingsmateriale på sør-, lule- og nordsamisk.  Samarbeid med UH sektor Målgruppe ...
 • Forelesninger om kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

  22.06.2016 | Tjeneste

  ...tjenesten Universiteter og høgskoler kan søke Statped om systembaserte tjenester. Samarbeid reguleres av avtaler og aktivitetsplaner for hvert studiesemester eller studieår. Tid, sted for tjenesten og hvem ...
 • Nedsatt hørsel og overganger

  01.07.2016 | Artikkel

  ...langsiktig planlegging. Det er nødvendig med langsiktig planlegging for å sikre nødvending tilrettelegging av opplæringen. Nødvendig tilrettelegging omfatter blant annet fysisk tilrettelegging  teknisk tilrettelegging ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!