Til hovedinnhold
Viser 1501–1510 av 2370 treff.
 • Ekkolokalisering

  01.09.2023 | Kapittel

  ...det passiv ekkolokalisering. Et eksempel på dette kan være å bruke lyden av trafikken for å høre om det er en husvegg ved siden av seg eller ikke. Når den reflekterte lyden forsvinner, betyr det at man har ...
 • Sosiale ferdigheter

  21.06.2023 | Kapittel

  Nedsatt syn kan også gi begrensninger i den sosiale læringen. Uten opplæring kan dette medføre utvikling av et kroppsspråk som gir færre nonverbale signaler enn omgivelsene er vant til. Noen elever utvikler ...
 • Sette seg

  08.08.2023 | Kapittel

  Ledsageren går først med ansiktet mot setene. Ledsageren stopper ved siden av seterekken, og eleven plasserer seg ved siden av ledsageren. Ledsageren og eleven går sidelengs inn i rekken. Det kan være nødvendig ...
 • Kommunikasjonsformer

  11.05.2023 | Kapittel

  -kanal som de er vant til. For noen vil syns- og hørselstapene være så alvorlige at det medfører endring av kommunikasjonskanal og behov for å lære nye kommunikasjonsformer. Tegnspråk og tydelig tale via høreapparat ...
 • Digitale tekster

  30.03.2020 | Kapittel

  ...redigere i det man tar bilde av og på den måten skiller det seg fra en PDF eller et bilde. Å gjøre en tekst digital gjør at alle elever får tilgang på de samme tekstene, uavhengig av format.   I filmen får du ...
 • Oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse

  10.02.2020 | Kapittel

  ...fokusere Barnet kan ha vansker med å gjøre flere ting på en gang Barnet kan bli lettere forstyrret av støy, lys etc. Evne til ny innlæring kan være nedsatt Sørg for at barnet ikke er for slitent. Det kan ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...barnet/ungdommen med å forstå verden rundt seg, og forstå seg selv. Barn og unge med ASF er helt avhengig av ytre regulering for å kunne klare å regulere seg selv. Struktur, planer og visualisering bidrar til ...
 • Ploppeark til bruk i punktskriftopplæringen

  23.06.2021 | Konkret materiell

  ...med punktskriftcella kan brukes for å lære hvilke punkter i punktcella de ulike bokstavtegnene består av. Plopppearket som tilsvarer punktskrifttastaturet, kan brukes for å lære hvordan bokstaven skrives ...
 • Bøker med blanke sider

  21.04.2021 | Konkret materiell

  ...skrift og punktskrift. For barn og elever som ikke kan se eller bruke visuelle bøker. Kan gi forståelse av hva en bok er og fremme gleden ved å lese bøker, når boka lages ut fra egne erfaringer og interesseområder ...
 • Internett med JAWS

  14.12.2015 | Bok/hefte

  ...seg for lærarar som skal undervise blinde i bruk av JAWS og Internett. Synshemma brukarar som kan ein del om Internett frå før, vil òg ha god nytte av heftet. For ein som er blind kan det vere vanskeleg ...