Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1511 - 1520 av 2218 treff.

 • Planer og kalender

  22.10.2019 | Kapittel

  Alle har behov for å vite hva som skjer i løpet av skoledagen. For noen elever er det helt avgjørende med slik informasjon for å kunne oppleve kontroll og føle seg trygge i en læringssituasjon. Her får ...
 • Overganger

  13.06.2022 | Kapittel

  ...eks. dele kunnskap gjennom samtaler, overlevering av skriftlig dokumentasjon (individuelle utviklingsplaner, kommunikasjonspass etc.) eller visning av film som dokumenterer gode aktiviteter. Tverrfaglig ...
 • – Erfaringsoverføring er avgjørende

  23.06.2022 | Artikkel

  – Har barnet komplekse utfordringer, er overføring av erfaring like viktig som kunnskap om tilstanden. Kjennskap til barnets måter å kommunisere på er avgjørende viktig å få overført, sier seniorrådgiver ...
 • KAT-kassen

  11.10.2017 | App

  ...sosiale ferdigheter. Funksjonene i kassen innebærer blant annet visualisering av tid og relasjoner og hvordan kroppen påvirkes av våre følelser. I tillegg visualiserer flere funksjoner hvordan tanker, følelser ...
 • Digital lese- og skrivestøtte

  08.09.2017 | Artikkel

  ...læringsressurser i opplæringen av elever med dysleksi, kan være talesyntese for å lese opp tekst digitale lærebøker pensumlitteratur som lydbøker skanning av tekst til dokument som kan leses opp av en talesyntese tastatur ...
 • En litt annerledes skole

  27.04.2022 | Artikkel

  ...skole for elever med døvblindhet gir opplæring på grunnskole og videregående nivå.  Skolen er en del av det statlige spesialpedagogiske opplæringstilbudet som skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte ...
 • ADHD og laget rundt eleven

  15.06.2022 | Kapittel

  ...til. Noen ganger kan eleven delta i møter og si sin mening, andre ganger kan elevens stemme innhentes av de som står eleven nær, det være seg foreldre, pedagog eller andre som eleven har god relasjon til ...
 • Bitsboard Flashcards & Games

  10.05.2016 | App

  ...og lydstøtte på ulike måter; bygge ord, stave, finne ord til bilde, finne manglende bokstav, sporing av bokstaver, ordjakt, flashcards, sortere, rekkefølge, sant/usant, bingo, memory, quiz, bildejakt, kryssord ...
 • Skreddersøm og individuelle tiltak for elever med ADHD

  15.06.2022 | Kapittel

  ...ulike grad av tilrettelegging i skolen, og noen vil trenge spesialpedagogiske tiltak. Eleven vil da trenge en sakkyndig vurdering fra PPT. Dette er en vurdering av hva eleven har behov for av tilpasning ...
 • Utvidet skrivestøtte

  11.11.2020 | Kapittel

  ...programmene. Mange tror at et slikt program “fikser” elevens utfordringer. Men: for at eleven skal få utbytte av programvaren er det nødvendig at skolen kjenner programmet og gir god opplæring og støtte. selv om ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!