Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1561 - 1570 av 2217 treff.

 • Sosiale historier og oppskrifter i digitale bøker

  09.01.2017 | Artikkel

  ...og samtidig benytte deg av mange støttefunksjoner som gir god visuell og auditiv støtte. Sosiale historier må være tilgjengelige og tilpasset den som har behov for å benytte seg av denne støtten i hverdagen ...
 • Erfaringsfilmer - teknologibruk

  15.08.2016 | Artikkel

  ...for kommunikasjon og læring. Barna i filmene har ulik alder, diagnose og forskjellige behov.  Bruken av de digitale verktøyene kan også være relevante i arbeid barn og unge med forskjellige behov. Book Creator ...
 • Lese med synet

  16.06.2016 | Artikkel

  ...synshemning leser vanlig tekst. Ofte må de forstørre teksten for å kunne lese den. Forstørringen avhenger av synsfunksjon.  Forstørring skjer ved å bruke spesialbriller (elektroniske) luper lese-tv forstørringsprogram ...
 • Pc og skrivemateriell i matematikk

  14.06.2016 | Artikkel

  ...elever foretrekker en vanlig bløt blyant. Andre har nytte av en tynn eller tykk tusjpenn. For å unngå at tusjen gir gjennomslag til baksiden av arket, kan eleven velge tykkere tegneark eller bare skrive ...
 • Forebygge skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...kunnskap om barnet i forkant av skolestart og tilrettelegger fra første skoledag. Mange kommuner har laget samarbeidsrutiner for barnehage og skole for å sikre god skolestart. For noen av skolestarterne er ikke ...
 • Litteraturtips

  03.06.2021 | Kapittel

  ...elever med Asperger syndrom Autisme og pedagogikk. Boka handler om barn med moderat eller alvorlig grad av ASF. Mitchell, David: Hvad der virker i inkluderende undervisning Dalfolo A/S (2015). Martinsen, H ...
 • Overgang mellom barneskole og ungdomsskole

  07.07.2020 | Kapittel

  ...på elevene, timeplan og hvilke aktiviteter som kommer. Bruk av visuelt og konkret materiale kan være nyttig i forberedelsen.  Bevisst valg av klasserom og grupperom. Skolebyggets utforming kan ha stor innvirkning ...
 • Digitale ressurser for blinde samiske brukere

  10.02.2022 | Artikkel

  ...til de fleste punktskriftskriverne. Denne er tilpasset de samiske bokstavene i den norske versjonen av programmet. Når en stiller inn Duxbury på norsk, kan en skrive ut samisk tekst enkelt. Skrive samisk ...
 • Doh magijeles gaektsie Máttasámegillii/sørsamisk

  01.11.2021 | Veileder

  ...gaskem dam mij lea gærjesne tjaalasovveme jïh dam maam datne jeahtah gosse ektesne lohkede. Les omtale av De magiske åtte på bokmål. Loga Magihkalaš gávcci birra davvisámegillii. Lågå Skieddis gáktsa birra ...
 • Skieddis gáktsa  julevsámegillii/lulesamisk

  01.11.2021 | Veileder

  ...viehkeda ulmutjav ájttsat girje tjállusa ja jiena gaskan majt jiednada gå aktan låhkåbihtte. Les omtale av De magiske åtte på bokmål. Loga Magihkalaš gávcci birra davvisámegillii. Doh magijeles gaektsie- Máttasámegillii ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!