Til hovedinnhold
Viser 1591–1600 av 2371 treff.
 • Å lese

  03.09.2018 | Kapittel

  ...i Veileder for opplæring i punktskrift m.m. Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler. En elev med blindhet eller sterk svaksynthet, får ikke samme oversikt over teksten ...
 • Blinde barn og spising

  23.05.2017 | Publikasjon

  ...opplevelse. For andre er vanskene så omfattende at det er behov for videre utredning. Måltider er viktige av mange grunner. De handler om ernæring, sosialt fellesskap og om tilknytning mellom barn og foreldre ...
 • Lydutjevningsanlegg

  20.06.2016 | Kapittel

  ...flere barnehager og klasserom. Utstyret kalles lydutjevningsanlegg og består av høyttalere, lærer- og elevmikrofoner. Avhengig av rommets utforming brukes to eller fire høyttalere. Avstanden må ikke være ...
 • Tips til elevsamtalen om stamming

  03.06.2021 | Bok/hefte

  I dette heftet får du tips til hvordan du kan skape en god dialog mellom lærer og elev ved hjelp av konkrete spørsmål. For lærere med elever med stamming er det viktig med en god dialog mellom lærer og ...
 • Vurdering og utprøving

  06.12.2021 | Kapittel

  ...må det være god informasjon om tidligere erfaring og læring. Pedagogisk basert vurdering: Utprøving av tilrettelegginger og forståelse i bygget inn i pedagogikken. Det kan gjøres både gjennom forarbeid ...
 • Tegnspråkopplæring

  17.03.2022 | Kapittel

  ...på tegnspråk har rett til dette på videregående skole. Enten i en tegnspråklig miljø eller ved hjelp av tolk. Elever som har tegnspråk som førstespråk, eller har behov for opplæringen i eller på tegnspråk ...
 • Spesialundervisning for voksne

  13.06.2022 | Kapittel

  ...vil være omfattet av «Forskrift om kvalitet i helse og omsorgstjenester». Der slås det fast at grunnleggende behov skal imøtekommes, f.eks. muligheter for selvstendighet og styring av eget liv og tilbud ...
 • Sensoriske vansker

  18.03.2022 | Kapittel

  Hvordan vi oppfatter og opplever verden blir påvirket av informasjon vi tar til oss via sansesystemet. Den prosessen som skjer når barnet samler inn informasjon gjennom sansene, tolker og forstår verden ...
 • Ordforråd hos flerspråklige barn – Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer

  19.10.2016 | Bok/hefte

  ...andrespråk? Har flerspråklige barn samme ordforråd på begge språk?  Ordforrådet er sentralt for utvikling av språk og for lese- og skriveutvikling. Ikke minst gjelder dette for barn som vokser opp med flere språk ...
 • Albin og Luna og det mystiske speilet

  03.02.2016 | Bok/hefte

  ...informasjon om spalte, skrevet for barn. Vi får vite hva en spalte er, hvorfor den oppstår, og behandlingen av den. Albin og Luna takler imidlertid det å være født med spalte høyst forskjellig. Mens Luna synes ...