Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1601 - 1610 av 2217 treff.

 • Stamming og digital undervisning

  15.04.2021 | Artikkel

  ...til selve stammingen og opplevd kommunikasjonspress. Det kan også spille en rolle om kamera er skrudd av eller på. Ha de samme forventningene til eleven som stammer som til de andre elevene dine. Observer ...
 • Spesialpedagogisk leseopplæring – en veileder

  15.12.2016 | Veileder

  ...lærere som underviser barn og unge med lese- og skrivevansker. I tillegg til en praktisk beskrivelse av prinsippene for helhetslesing omhandler veilederen også temaer om leseutvikling, kartlegging, lærerens ...
 • Afasi – praktiske råd om det å snakke sammen

  03.02.2016 | Veileder

  ...viktigste er at vi greier å formidle det vi har lyst til å si, på en slik måte at det blir forstått av den andre. Det er langt mindre viktig hvordan denne formidlingen skjer." Slik innledes teksten i denne ...
 • Støttemateriell for god praksis

  06.06.2016 | Bok/hefte

  Eksempler på støttemateriell kan være: Personlige presentasjoner Kommunikasjonshefter Beskrivelser av hvordan fritidsaktiviteter og daglige gjøremål kan gjennomføres Deltagelsesplaner Målgruppen for heftet ...
 • Nevropsykologiske vansker ved ervervet hjerneskade hos barn

  02.02.2016 | Artikkel

  Prigatano sier om dette. Artikkelen er basert på et foredrag  Prigatano holdt på Gjøvik. Den er skrevet av Annemarie Aarestrup, og ble publisert første gang i Tidsskrift for norsk nevropsykologisk forening ...
 • Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...rettet spesielt mot elever i ungdomsskole og videregående skole Videreutviklede og nye oppgaver i flere av emnene Statped ...
 • Læring hos barn og unge med hørselshemming

  04.05.2016 | Bok/hefte

  ...eller være døve. Tradisjonelt har opplæring av hørselshemmede barn og unge hatt fokus på døve elever eller elever med store hørselsnedsettelser. Opplæring av barn og unge med moderate til milde hørselsnedsettelser ...
 • Non-verbale lærevansker

  30.03.2016 | Bok/hefte

  ...forståelse og utredning, og andre del har fokus på tilrettelegging, tiltak og behandling. Boken er redigert av Anne-Grethe Urnes og Gro Eckhoff. Boken er skrevet med tanke på medarbeidere i pedagogisk-psykologisk ...
 • Statpeds mål for samarbeid med UH-sektoren

  14.06.2016 | Artikkel

  ...logopeder og spesialpedagoger samt å bidra til å sette dem i stand til å utøve yrket Undervise i form av forelesninger og casebaserte fremlegg i forbindelse med problembasert læring (PBL) Delta i nasjonale ...
 • Henrik Wergeland - Dikt i utvalg på tegnspråk

  10.08.2016 | DVD

  J. Lindeberg Oversetter: Odd-Inge Schrøder Medvirkende: Truls Yggseth og Petter Noddeland Produsert av Teater Manu 2009. Diktboken er blitt til med støtte fra Sparebankstiftelsen DnB NOR. Undervisningsopplegg ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!