Til hovedinnhold
Viser 1731–1740 av 2371 treff.
 • Oppgave - Lokalisasjon

  30.01.2023 | Kapittel

  Her kommer en rekke videoer til å trene på avlesning av lokalisasjon. Til denne oppgaven trenger du noen rektangulære lapper. En blå, en grønn, en gul og en rød. Når du er klar, start den første videoen:  ...
 • Modulene i Digital didaktikk og inkludering (DDI)

  16.09.2021 | Kapittel

  Innholdet i modulene er tett knyttet opp mot rammeplanen.   DDI for skole og PPT Modul 1: Inkluderende bruk av teknologi Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)  Digitalt didaktisk design (DDD) Klasseledelse ...
 • Knutepunktskoler

  17.03.2022 | Kapittel

  ...dels i egne tegnspråklige grupper og dels i ordinære klasser med tolk.Skolene skal ha et stort utvalg av utdanningsprogrammer for å sikre tegnspråklige elever de samme valgmulighetene som normalthørende.
 • Individuell opplæringsplan

  13.06.2022 | Kapittel

  ...bidra til å kvalitetssikre skoletilbudet. Det er lærerne som utformer opplæringsplanen, på bakgrunn av PPTs sakkyndige vurderinger, og egen kjennskap til elevens ståsted og muligheter. Målene i IOPen vil ...
 • Støtte i språk og kommunikasjon

  18.03.2022 | Kapittel

  Barn og unge med autisme har vansker med språk og kommunikasjon. Graden av språk- og kommunikasjonsvansker varierer fra de som bortimot ikke forstår talespråk og ikke har funksjonelt talespråk, og til ...
 • At være barn og ung med Usher syndrom

  04.01.2022 | Bok/hefte

  Materialcenteret i Danmark har publisert et hefte om å vokse opp med Usher syndrom. Heftet er et resultat av et prosjekt som Spesialrådgivningen for døvblinde satte i gang i 2018, i samarbeid med konsulenter ...
 • PALPA Kartleggingsmateriell

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  PALPA er et omfattende testbatteri for kartlegging av afasi. Det gir mulighet for å gå i dybden på enkelte språkområder for å finne ut hva som er mest hensiktsmessig å jobbe videre med. PALPA er et psykolingvistisk ...
 • Overgang barnehage - skole for hørselshemmede

  23.02.2016 | Bok/hefte

  skolestart ved 6-årsalder og økt behov for aktiv involvering av barnets nærmiljø stiller krav til omfattende og planlagt gjennomføring av ulike tiltak. Dette var utgangspunktet for å prøve ut en tenkt ...
 • Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

  04.03.2016 | Veileder

  ...på overgangen mellom førskole og barneskole. Veilederen gir informasjon og utfyllende konkretisering av hvordan overgangen kan forberedes og gjennomføres på en god måte. Veilederen har som formål å styrke ...
 • Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis, Childhood Dementia and Education

  09.05.2019 | Bok/hefte

  ...og tilrettelegging av opplæring. Begrepet læringsvinduer ved barnedemens handler om rett intervensjon til rett tid for å forberede et best mulig grunnlag med tanke på framtidige tap av funksjoner, f.eks ...