Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1911 - 1920 av 2217 treff.

 • Gjennom lydmuren

  07.09.2016 | DVD/CD

  ...barn og unge med nedsatt hørsel. Barn og unge som selv lever med nedsatt hørsel vil også ha utbytte av filmen. Filmen er svært godt egnet til refleksjon i skole-hjem-samarbeidet, innad i familien og med ...
 • Inkludering forutsetter oppdatert kunnskap

  02.12.2016 | Kapittel

  ...utvikle kunnskap som bidrar til inkluderende praksiser der barn og unge med særlige behov inngår. Bruk av ny teknologi som vilkår for deltakelse, trivsel og læring er et uutforsket område i arbeid med små ...
 • Vi samhandler med andre aktører

  02.12.2016 | Kapittel

  Statped er én av mange aktører som jobber for at samfunnet vårt skal være inkluderende og tilrettelagt for alle. Statped er ikke en lovpålagt tjeneste, men tilbyr kunnskap og kompetanse til alle som har ...
 • Det er ord bak bokstavene

  10.03.2017 | Bok/hefte

  ...søsken, venner, lærere og andre som møter barnet/ungdommen i det daglige. Boken har rikelig med sitater av unge som har dysleksi om hvordan de har det i hverdagen. Dette er en tilrettelagt bok med enkel tekst ...
 • Tegnspråkopplæring i videregående skole etter §3-9

  26.04.2017 | Artikkel

  ...tilrettelagt for dette. Til vanlig har disse status som knutepunktskoler for hørselshemmede. Deler av opplæringen kan skje med tolk. Retten til opplæring i og på tegnspråk er avgrensa til de utdanningsprogrammene ...
 • Synstap, selvstimulering og stereotypier

  06.09.2017 | Veileder

  ...det finnes alternativ aktivitet som kan erstatte uønsket atferd. Legg tiltak på mildest mulig nivå av det som kan ha effekt hvis det er nødvendig å prøve å endre atferd.  Statped ...
 • Taleflytvanskar

  23.06.2016 | Artikkel

  ...kjenneteikn for stamming er å repetere, forlenge og blokkere lydar og småord. Løpsk tale er kjenneteikna av hurtig og utydeleg tale. Både stamming og løpsk tale gir vanskar med flyt i talen. Dette kan gi utfordingar ...
 • Kommunikasjonshjelpemidler

  15.02.2022 | Kapittel

  ...forsterke stemmen eller for å kommunisere. Noen vil trenge hjelpemidler hele livet, mens andre vil ha nytte av det i en avgrenset periode. Teknologi kan være et viktig hjelpemiddel, men må alltid prøves ut og tilpasses ...
 • Samarbeid mellom hjem og barnehage/skole

  22.10.2019 | Kapittel

  ...frem til tiltak som skaper trygghet og forutsigbarhet for barnet. Hjemmet må anerkjennes som innehaver av nøkkelinformasjon om barnets behov. gi barnet trygghet ved å vise at foreldrene og barnehage/skole ...
 • Når manglende tilgang til informasjon får konsekvenser

  23.10.2019 | Kapittel

  ...deltakelse i læringssituasjoner. Over lengre tid vil dette påvirke barnets psyke og adferd. Konsekvensen av manglende tilrettelegging, ofte i kombinasjon med andre faktorer, kan over tid føre til psykososiale ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!