Til hovedinnhold
Viser 1971–1980 av 2371 treff.
 • COCAF-4

  25.11.2020 | Kartleggingsmateriell

  Sjekkliste for løpsk tale og sekundære symptomer. COCAF-4 er et screeningverktøy som består av punkter delt inn i kategoriene: talehastighet og taleflyt artikulasjon språk og språklig flyt uorganisert ...
 • Utviklingshemming

  07.02.2023 | Kapittel

  ...utviklingshemmingsdiagnose: Tilstanden oppstår i løpet av utviklingsalderen, som hittil er forstått som inntil fylte 18 år. I diagnosesystemet som innføres i løpet av de kommende årene (ICD 11), er utviklingsalderen ...
 • Tidlig innsats

  04.08.2023 | Kapittel

  og har derfor god mulighet til å oppdage barn som av ulike grunner ikke naturlig er nysgjerrige og utforskende. Dette er barn som lett går glipp av viktige matematiske erfaringer her og nå, og som også ...
 • Hukommelsesvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...organisering og planlegging, som problemløsning i språklige oppgaver, hoderegning og automatisering av regneoperasjoner og prosedyrer. Prinsipper for tilrettelegging For elever som strever med å huske kan ...
 • Struktur og forutsigbarhet

  23.10.2023 | Kapittel

  ...mer krevende. Det kan også oppleves som mer utrygt. For at eleven skal kunne bruke så mye som mulig av sin kognitive kapasitet på selve læringsarbeidet, er det derfor viktig at opplæringen er strukturert ...
 • Hvordan bruker vi følelsesgenstander?

  04.05.2015 | Kapittel

  ...på en plate. Symbolbrikker kan festes på en plate med borrelås. Hvis følelsessamtalen er en fast del av planen for dagen, bør den ha et eget symbol på dagsplanen, dersom slik plan brukes.  I vårt arbeid ...
 • Digital mobbing

  22.09.2016 | Bok/hefte

  ...man? Hvor mobbes det? Boken tar utgangspunkt i internasjonal og norsk forskning omkring barns bruk av Internett og deres erfaringer med digital mobbing. Basert på denne kunnskapen gir forfatteren konkrete ...
 • Google Maps- Til fots

  25.06.2018 | App

  ...lommen. Ha en propp i øret for å høre instruksjonene og ett øre fritt til å høre trafikken. Husk å slå av skjermen før telefonen legges i lommen. Vær oppmerksom på at Google Maps vil gi deg instruksjoner cirka ...
 • Google Maps

  25.06.2018 | App

  ...tilgang til Google Street View, som igjen gir deg et 360 bilde av din destinasjon og området rundt. For personer som har en synsnedsettelse kan bruk av funksjonen "Til fots" være et nyttig hjelpemiddel. Les mer ...
 • Inkludering

  04.08.2023 | Kapittel

  ...matematisk kunnskap som kan bidra til et godt liv Betydningen av læringsfellesskap Det er mange grunner til at eleven skal være en del av klassen. Forskning viser at opplæringsinstitusjoner som legger ...