Til hovedinnhold
Viser 1991–2000 av 2368 treff.
 • Skoleledelsens tilrettelegging

  03.06.2021 | Kapittel

  Kontaktlærere, faglærere og øvrig personale trenger samarbeidstid slik at de kan utvikle felles forståelse av hvilken tilrettelegging eleven trenger.  Skoleledelsen må legge til rette for at personalet får tid ...
 • Hva er Digital didaktikk og inkludering?

  16.09.2021 | Kapittel

  Teknologi gir nye muligheter til å dele, lære, samhandle og kommunisere. For å lykkes med inkluderende bruk av teknologi i opplæringssammenheng, trengs det kunnskap om mulighetene som finnes og hvordan de best ...
 • I barnehagen

  18.03.2022 | Kapittel

  ...galt til barnet får autismediagnosen. Noen foreldre vil trenge tid før de er klar for en utredning av barnet, og det tar vanligvis også tid før man har meldt en bekymring til en utredning er klar. Tidlige ...
 • På skolen

  18.03.2022 | Kapittel

  De fleste barn med autismespekterforstyrrelser har fått diagnosen i løpet av barnehagetiden. Tiltak som har fungert i barnehagen bør overføres til skolen. Gode rutiner for hospitering og informasjonsflyt ...
 • Begynner barnet mitt å snakke snart? Ikke vent og se

  01.11.2021 | Bok/hefte

  ...å snakke snart. Ikke vent og se» er en informasjonsbrosjyre til foreldre og foresatte til barn som av ulike grunner ikke har talespråk som sin måte å uttrykke seg på. Enkelte medfødte tilstander medfører ...
 • BiBiKit

  02.11.2017 | Nettressurs

  ...kan du lenke tekst (ord/setning/avsnitt) eller bilde til en del av et videoklipp. Hvis du klikker på en lenke (tekst eller bilde), blir det spilt av en videosekvens. På den måten kan du for eksempel jobbe med ...
 • Baobabtreet

  27.05.2016 | App

  ...norsk bokmål. Den er vakkert illustrert og har en levende måte å presentere innholdet på. Formidlingen av tegnspråket i videoen er visuelt og tydelig, noe som kan bidra til å utvide eget tegnspråk. få en litterær ...
 • Deltakelsesfokusert IOP-mal tilpasset elever med omfattende og kombinerte lærevansker

  28.11.2016 | Veileder

  Her kan du laste ned et veiledningshefte og en IOP-mal som kan brukes av pedagogiske team som skal lage individuelle opplæringsplaner (IOP) for elever med omfattende og kombinerte lærevansker.  Veiledningsheftet ...
 • COCAF-4

  25.11.2020 | Kartleggingsmateriell

  Sjekkliste for løpsk tale og sekundære symptomer. COCAF-4 er et screeningverktøy som består av punkter delt inn i kategoriene: talehastighet og taleflyt artikulasjon språk og språklig flyt uorganisert ...
 • Utviklingshemming

  07.02.2023 | Kapittel

  ...utviklingshemmingsdiagnose: Tilstanden oppstår i løpet av utviklingsalderen, som hittil er forstått som inntil fylte 18 år. I diagnosesystemet som innføres i løpet av de kommende årene (ICD 11), er utviklingsalderen ...