Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1991 - 2000 av 2217 treff.

 • Lyttetrening etter CI

  23.02.2016 | Nettressurs

  "Lyttetrening etter CI" er ment som en veileder for pedagoger som skal drive opplæring av personer som har fått et cochleaimplantat. Veilederen har både teoretisk og praktisk informasjon.         "Lyttetrening ...
 • Motoriske funksjoner

  16.06.2016 | Video

  ...forekommer ofte ved moderate og alvorlige traumatiske hjerneskader, og hjerneskader etter sykdommer. Noen av de vanligste utfallene er: balanseproblemer koordinasjonsforstyrrelser nedsatt motorisk tempo spastisitet ...
 • Rådgivning og veiledning om språk og tale

  07.09.2017 | Tjeneste

  tjeneste (PPT) knyttet til anonyme case lærende nettverk bygget opp omkring brukere eller grupper av brukere, der hensikten er kompetanseutvikling og å bidra til gode samarbeidsrutiner mellom Statped ...
 • Synsfunksjon i en pedagogisk sammenheng

  18.09.2019 | Nettressurs

  Videoserien er først og fremst rettet mot pedagogisk personale i skolen. Andre som også kan ha nytte av ressursen, er rådgivere i PP-tjenesten og personer på skolen som er i kontakt med eleven, samt foresatte ...
 • Snarvei til: Kodeverktøy - tilgjengelighet for elever med synshemning

  25.04.2019 | Veileder

  Primærmålgruppa er pedagogisk personale i grunnopplæringen, men også pedagoger i barnehagen vil kunne ha nytte av denne ressursen. Appene og verktøyene hvor tilgjengelighet er vurdert: Bee-Bot, Blue-Bot og Tactile ...
 • Intervjuskjema for bakgrunnsopplysninger om stamming

  28.06.2019 | Kartleggingsmateriell

  STUREN Case History Form Dette strukturerte skjemaet kan fylles ut skriftlig av foresatte eller personen selv, eller kan gjennomgås i fellesskap med logoped. Skjemaet inneholder 25 spørsmål knyttet til ...
 • Bee-bot

  24.05.2019 | Konkret materiell

  ...robotbien Bee-bot. Med et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt kan Bee-bot, med god voksenstøtte, anvendes av barn ned i førskolealder. Den gule, lille bien egner seg derfor godt for introduksjon og begynneropplæring ...
 • Barn med nedsatt hørsel

  17.06.2019 | Bok/hefte

  Læring i fellesskap Hvordan kan vi sørge for at barn med nedsatt hørsel er del av et inkluderende fellesskap, i familien, i barnehagen og i skolen? Dette er stadig aktuelle spørsmål i norsk barnehage og ...
 • Spill deg bedre

  15.08.2017 | Nettressurs

  ...brukerveiledning, finne ressurser knyttet til forsknign samt lese mer om prosjektet som ligger bak lanseringen av nettsiden.  Norsk forening for Slagrammede og Sunnaas Sykehus.
 • Om lærevansker

  02.07.2020 | Artikkel

  ...brukes dersom vi kan avdekke personens læreforutsetninger opp mot forventet normalutvikling. Kartlegging av læreforutsetninger kan si noe om hvilke individuelle behov barnet/eleven har. Spesifikke lærevansker ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!