Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2011 - 2020 av 2217 treff.

 • Mobilitetsopplæring

  09.06.2016 | Artikkel

  ...til fremmede lyder tar sine første skritt deltar i lek med andre barn Mobilitetsopplæringen er preget av mye lek for små blinde barn. Barna skal gjerne lære å finne fram til ulike steder hjemme og i nærområdet ...
 • Fysisk tilrettelegging for elever med synshemninger

  15.06.2016 | Artikkel

  ...delta i skolehverdagen på lik linje med andre elever.  Synshemmede har ulike behov for tilrettelegging av rom og omgivelser. Gjør en individuell vurdering når du tilrettelegger for en elev som er synshemmet ...
 • Strakstilbud ved nyoppdagede kombinerte sansetap

  19.06.2016 | Tjeneste

  Strakstilbudet er et lavterskeltilbud som består av samtale(r) med foreldre til barn, unge og voksne med nyoppdagete kombinerte sansetap. Det gis informasjon og veiledning tilpasset brukernes behov og ...
 • Skolen som rehabiliteringsarena

  05.03.2020 | Kapittel

  ...må ofte ta valg som å redusere fag på grunn av lærevansker og endringer i kognitiv og motorisk funksjon. Ofte blir eleven veldig sliten i hodet (hjernen) av å tenke og anstrenge seg, og kapasiteten er ...
 • Tilrettelegge læremidler tospråklig med norsk tegnspråk

  03.04.2017 | Nettressurs

  ...formidler en tekst på tegnspråk vil det kunne være en støtte for eleven i å oppøve ferdighet i lesing av tekst.  Hvordan tilrettelegge lærebøker? Marianne Dahl Nilssen tilrettelegger lærebøker ved å bruke ...
 • Eksempler på ulike typer planer

  24.10.2019 | Kapittel

  ...eller hva som skjer i løpet av en dag i skolen og i barnehagen. Mange har en dagsplan hengende i klasserommet eller synlig på smarttavla og starter dagen med en gjennomgang av denne. Noen vil ha behov for ...
 • Numbers

  03.05.2016 | App

  ...gjør det mulig å tilpasse for flere aldersgrupper og for ulike opplæringsbehov. Numbers kan brukes av alle, men vil være nyttig i arbeid med statistikk og databehandling for elever med behov for enkel ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...betyr at han ikke utvikler talespråk som andre barn. Helt fra Leonard er nyfødt er moren hans opptatt av at Leonard må få en stemme. Å få en stemme for barn som ikke kan utvikle et talespråk som andre barn ...
 • Et vanlig barn i en vanlig barnehage? Vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen.

  29.11.2018 | Artikkel

  ...sosiokulturelt rammeverk og bygger på en grunnleggende antakelse om at deltakelse i sosiale fellesskap er av fundamental betydning for barns læring og utvikling. Det er en etnografisk studie med feltarbeid over ...
 • PowerPoint

  21.05.2015

  ...sterkt svaksynte, bør få erfaring med å bruke PowerPoint i skolen.  PowerPoint støttes til en viss grad av skjermleserne, og de vanligste funksjonene i programmet kan utføres med hurtigtaster. Blinde eller ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!