Til hovedinnhold
Viser 2071–2080 av 2370 treff.
 • Råd om lappbehandling

  01.03.2017 | Veileder

  Aktiv lappbehandling gir ofte et godt resultat.   Hilde Tvedt Ryen og Kari Gomnæs. Revidert av Kåre Gjertsen. Fotograf: Dan Nachtnebel. Statped, revidert 2021.
 • Word 2010 med skjermleseren Jaws 13

  11.11.2015 | Veileder

  Veiledningshefte om bruk av Word 2010 med skjermleseren Jaws 13  for lærere som underviser elever som bruker PC med leselist. Målgruppen for dette heftet er lærere som underviser elever som bruker PC med ...
 • I arbeid med ADHD

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...til nytte for andre.   Lærings- og mestringssenteret, Sykehuset Innlandet HF og er støttet av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst, 2011 ...
 • Sånn er Jeg, og Sånn er det

  27.01.2016 | Nettressurs

  ...om «Sånn er Jeg, og Sånn er det» Viser barn med ulike funksjonsnedsettelser / kronisk sykdom Består av 20 enkeltepisoder på 12 ½ minutt hver Vist i NRK Supers Julemorgen i 2010 og 2012 Gitt på DVD til alle ...
 • OCR - Apper til å skanne med

  05.10.2021 | Kapittel

  ...tekst du kan få lest opp, eller jobbe videre med i tekstbehandling. På nettsidene våre har vi beskriver av blant annet Microsoft Office Lens og Voice Dream Skanner.   Videoen viser hvordan du bruker Microsoft ...
 • Programmering i barnehagen

  01.03.2021 | Kapittel

  I rammeplanens kapittel om digital praksis blir det pekt på at digitale verktøy er en naturlig del av et rikt og allsidig læringsmiljø i barnehagen. Når barna programmerer må de forklare og argumentere ...
 • Inkluderende læringsfellesskap for barn og unge med nedsatt hørsel som ikke bruker tegnspråk

  02.02.2022 | Bok/hefte

  ...sosial deltakelse og elevens kompetanse. Det tematiske innholdet i litteraturoppsummeringen understøttes av elevintervjuene. Statped (2020) ...
 • Inkludering og deltakelse i ordinær opplæring

  12.03.2019 | Bok/hefte

  ...klassefellesskap. Det kan være til dels store forskjeller i forutsetningene til disse elevene og resten av klassen, noe som kan gjøre det utfordrende med faglig felles og deltakende undervisning. I dette prosjektet ...
 • Hva kan Statped bidra med?

  04.05.2015 | Kapittel

  ...og unge som er blinde og svaksynte, kan et uoversiktlig og lite forutsigbart læringsmiljø, være en av flere årsaker. Hvis personalet har kunnskap om barnets vansker og om hvordan de kan tilrettelegge for ...
 • Fokusgruppen (35+)

  28.08.2014

  (97. persentil), innebærer det at barnehagelæreren rapporterer om at barnet er blant de ca. 3 prosent av barna med mest vansker når det gjelder oppmerksomhet, konsentrasjon, aktivitetsnivå og impulskontroll ...