Til hovedinnhold
Viser 2181–2190 av 2370 treff.
 • Formidling

  17.08.2023 | Kapittel

  Stå i nærheten av eleven. Vær kort og presis i språket. Bruk faste navn på kjente øvelser. Si navnet til den du henvender deg til. Bruk beskrivende språk. Si «Jeg legger hoppetauet på matta ved ribbeveggen» ...
 • Overgang til skole

  23.08.2023 | Kapittel

  Denne opplæringen må skje i god tid. Barnet bør få anledning til å til å bli kjent på skolen i løpet av det siste året i barnehagen. Ny sakkyndig vurdering må komme så tidlig at skoleledelsen kan legge gode ...
 • Dører

  08.08.2023 | Kapittel

  Ledsaging ved dører som åpnes mot, kan gjøres på følgende måte: Eleven er plassert på hengslesiden av døren. Ledsageren legger ledsagerarmen på dørhåndtaket og åpner døren. Eleven følger ledsagerarmen ...
 • RI-5 åarjelsaemiengïele/sørsamisk

  01.02.2023

  ...evtiedidh skuvleaalhteren. Loga RI-5 birra davvisámegillii. Lågå RI-5 birra julevsábmáj. Les omtale av RI- 5 på norsk. Ri-5 (Risiko Indeks 5) lea goerehtallemedïrrege mij åtnasåvva goh njieptjeste njeaptjan ...
 • Taalle-aalkove åarjelsaemiengïele/sørsamisk

  07.02.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...skuvlejaepine. Loga Lohkovuolgga birra davvisámegillii. Lågå Tállaálgadibme birra julevsábmáj. Les omtale av Tallstart på norsk. Taalle-aalkove lea digitale goerehtimmie gaskeviermesne. Destie maahta daejredh ...
 • RI-5 davvisámegillii/nordsamisk

  01.12.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...árrat go vejolaš. Lågå RI-5 birra julevsábmáj. Lohkh RI-5 bïjre åarjelsaemien gïelesne. Les omtale av RI-5 på norsk. RI-5 čájeha viđajahkásaččaid riskka ovddidit dysleksiija skuvlaagis. RI-5 vuođđun lea ...
 • RI-5 - julevsábmáj

  01.12.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...dysleksijja risikoa. Loga RI-5 birra davvisámegillii. Lohkh RI-5 bïjre åarjelsaemien gïelesne. Les omtale av RI-5 på norsk. RI-5 merkaj Risiko-Indæksa, ja vuoset vidájagágij risikoav dysleksijjav åvddånahttet ...
 • Normal variasjonsgruppe (0‒14)

  28.08.2014

  ...ved uttalt bekymring Når et barn har gjennomført denne kartleggingen, er det som regel på bakgrunn av at det foreligger en bekymring for barnet. Kartleggingsverktøyet kan du som er barnehagelærer, benytte ...
 • Trening på spesifikke ferdigheter

  14.09.2020 | Kapittel

  ...pressede situasjoner. I tillegg til å øve på presise instruksjoner, legger også spillet opp til trening av spørsmålsformulering. Dette kan være god trening for elever med språkforstyrrelser, konsentrasjonsvansker ...
 • Visuelle innstillinger

  04.09.2019 | Kapittel

  ...ha stor betydning for lesbarhet og utholdenhet. Mange elever med svaksynthet har en eller annen grad av lysømfintlighet. For dem kan det gi gode resultater å endre hvit skjermbakgrunn til for eksempel sort ...