Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2191 - 2200 av 2218 treff.

 • Nytt mandat

  15.02.2021 | Artikkel

  ...skal ivareta en flerfaglig tilnærming i tjenesteytingen. Endringene i Statpeds mandat er en konsekvens av Meld. St. 6 (2019–2020). Statped får redusert sin bevilgning med 150–200 millioner over en femårsperiode ...
 • Laget rundt barnet

  06.04.2021 | Kapittel

  ...fysisk tilrettelegging​ har ansvar for at heile personalet har kompetanse om høyrsel, konsekvensar av å ha nedsett høyrsel og tilrettelegging for elevar med nedsett høyrsel har ansvar for rekruttering ...
 • Før prøve og eksamen

  10.06.2016 | Artikkel

  ...prøver og eksamener. En tilrettelegging kan gå ut på å beskrive bilder og figurer lage taktile utgaver av figurer, altså figurer som kan leses med fingrene forenkle diagrammer og figurer lage en alternativ ...
 • Numicon davvisámegiella/nordsamisk

  27.02.2019 | Konkret materiell

  ...vuođđoskuvla-agis ja vuosttaš skuvllajagiid, ja lea maiddái ohppiid várás geain leat earenoamáš dárbbut. Les omtale av Numicon på norsk her. Numicon govvagiella geavaha hámiid ovddastit iešguđetge logu. Hámit leat ráhkaduvvon ...
 • PV lohkan - lohkangeahččaleapmi mainna kárte oainnu

  29.11.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...oktan visus bohtosiiguin, addet buriid dieđuid oainnu birra ja movt olmmoš atná oainnu.  Les omtale av kartleggingsprøven på norsk. PVLohkan lea lohkangeahččaleapmi mii lea ráhkaduvvon dárogillii MNread ...
 • Kommunikasjon

  13.06.2022 | Kapittel

  ...gester, konkreter eller symboler. Mange barn og elever i denne gruppen kan øve opp et visst repertoar av slike ferdigheter. Et barn som lærer seg å uttrykke noe på tilsiktet vis, vil i større grad kunne delta ...
 • Android eller iOS - hva fungerer best uten syn?

  11.05.2015 | Kapittel

  ...fastslår som et faktum at både iOS Åpnes i et nytt vindu og Android Åpnes i et nytt vindu kan brukes av blinde personer, grunnet skjermleserteknologiene som finnes integrert i begge operativsystemer. Vi ...
 • Sentrale tanker om følelser

  04.05.2015 | Kapittel

  ...følelser kan dermed oppsummeres slik: Hjelp til selvregistrering, selvforståelse og god håndtering av følelser. Hjelp til å vende oppmerksomheten og interessen inn mot seg selv. Det er der barnet kan finne ...
 • Lese auditivt med forstørring i SuperNova og ZoomText

  02.09.2019 | Kapittel

  ...gjelder for ZoomText 11 og senere versjoner.  Hurtigtaster som gjelder alle tre alternativene: Stemme på/av: CapsLock+Alt+Enter Justere talehastighet: CapsLock+Alt+Pil opp/Pil ned Appreader: Leser fortløpende ...
 • Styrke sentrale ferdigheter

  14.09.2020 | Kapittel

  ...viser at motivasjon, interesse og at de opplever det som skal leses relevant, er viktig for utviklingen av språklige ferdigheter. Språk og kommunikasjon er særlig viktig i nettbaserte karakterrolle-spill, også ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!