Til hovedinnhold
Viser 301–310 av 2371 treff.
 • Lesing og hørselshemmede barn i barnehagen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...resultatet av disse aktivitetene grunnlaget for å bli en leser. Dette er sagt for å understreke betydningen av det arbeidet som gjøres i barnehagen. Det å lese tekst skjer ikke som en naturlig del av utviklingen ...
 • Barn som pårørende ved afasi – ideer til aktiviteter

  18.08.2022 | Kapittel

  Afasi rammer ikke bare én person, men en hel familie. Barn er en gruppe av pårørende som ofte blir oversett. Det at en kjent og trygg voksen brått forandrer seg, og ikke kan snakke, kommunisere og forklare ...
 • Tilgang til informasjon og lærestoff

  23.08.2023 | Kapittel

  ...tid- og energikrevende og misforståelser kan oppstå. Mange opplever at de kun får med seg bruddstykker av tilværelsen, og det er energikrevende å skulle sette sammen disse fragmentene til noe meningsfullt ...
 • Afasi – et praksisrettet perspektiv

  29.03.2016 | Bok/hefte

  ...erfarne praktikere. Afasi er språkvansker etter en ervervet skade i hjernen som kan oppstå som følge av sykdom eller ytre skade mot hodet. Afasien rammer brått og forårsaker dramatiske endringer i livet ...
 • Praktiske tips

  06.05.2021 | Artikkel

  ...dette skaper lyd og gjør det vanskelig å skille ut stemmen man vil høre. Det kan lett oppstå feiltolkinger og misforståelser. Når lydbildet er redusert eller borte, vil det kreve tilpasning for å oppnå ...
 • Bruke alle sanser

  07.09.2022 | Kapittel

  og orientering er en stor ressurs for barnet med blindhet. Tolkning av direkte hørselsinntrykk som brummelyden på oppvaskmaskinen, lyden av koppen som blir satt på bordet, skoen som faller i gulvet og ...
 • Litteraturliste

  19.02.2019 | Kapittel

  Skjærseth T., (2017) Rapport fra Små Blinde barn og lek med seende, pedagogens rolle. Et prosjekt støttet av Extrastiftelsen Corneliussen B., Skjærseth T. (2004) Blinde småbarn i barnehage, Spesialpedagogikk ...
 • Å forstå hva barnet uttrykker

  21.09.2023 | Kapittel

  ...for noen minutter siden og vi vet hva barnet er opptatt av. Slik får vi mange holdepunkter som til sammen gir oss noen alternative tolkninger av det barnet forsøker å uttrykke. Når barnet har medfødt syns- ...
 • Tilgang til informasjon

  11.05.2023 | Kapittel

  ...tid- og energikrevende og misforståelser kan oppstå. Mange opplever at de kun får med seg bruddstykker av tilværelsen, og det er energikrevende å skulle sette sammen disse fragmentene til noe meningsfullt ...
 • Tilrettelegge for et godt lydmiljø

  22.08.2023 | Kapittel

  ...dette skaper lyd og gjør det vanskelig å skille ut stemmen man vil høre. Det kan lett oppstå feiltolkinger og misforståelser, og et barn kan bli oppfattet som ukonsentrert når det «melder seg ut» fordi ...