Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 421 - 430 av 2218 treff.

 • Alf Prøysen på tegnspråk

  17.06.2016 | App

  ...denne appen får du oppleve tre av Alf Prøysens kjente og kjære barnesanger og to av hans fortellinger på norsk tegnspråk. Sanger og fortellinger har undertekst. Teksten slåes av/på med standard knapp nede ...
 • TRAS

  17.01.2017 | App

  ...om språkutvikling i digitalt format. TRAS er et observasjonsmateriale som består av et skjema der åtte områder som er av betydning for språkutvikling tenkes observert. Områdene er: samspill kommunikasjon ...
 • Afasi og flerspråklighet

  19.10.2016 | Bok/hefte

  ...ett språk føre til bedring av de andre språkene. Ved behandlingsstart er det viktig å teste alle språkene for å få et korrekt bilde av språkvanskene. Doktorgradsavhandling av Monica Knoph. Forskning og ...
 • Book Creator fremmer felles aktivitet og opplevelser

  27.01.2016 | Video

  ...og erfaringsutveksling med Åses nærpersoner. Filmer av Åse danner grunnlag for faglig evaluering og utveksling av opplevelser. Utprøving og testing av alternative kommunikasjonsformer og teknologi er et ...
 • Lese- og skrivevansker

  08.06.2016 | Artikkel

  Så mange som omtrent 20 prosent av elevene i grunnskolen har vansker med å lese og skrive i løpet av skolegangen. Det er ulike årsaker til at personer kan streve med lesing og skriving. Mangelfull opplæring ...
 • Rettigheter ved utredning

  18.06.2015

  Statped samarbeider med helsesektoren i å gi tjenester til barn som fra fødselen av, eller barn, unge og voksne som etter sykdom/ulykke, har behov for særskilt tilrettelegging i opplæring. Rett til permisjon ...
 • WASSP-skolebarn

  05.12.2016 | Kartleggingsmateriell

  Kartleggingsskjema for vurdering av egen stamming – skolebarn.  Spørreskjemaet består av 24 ulike spørsmål hvor barnet skal gi tilbakemeldinger på i hvilken grad de opplever de ulike spørsmålene som sanne ...
 • Hun elsker historien sin!

  29.03.2016 | Artikkel

  ...kompetanseheving til lærere og PPT på bruken av sosiale historier som metode for elever med Autisme. Her kan du lese om et opplæringstilbud for lærere og PPT i Melhus kommune i bruk av sosiale historier som metode for ...
 • Tilpasninger i Engasjerende leser

  09.02.2021 | Kapittel

  ...finner du mer om under Opplesning av tekst i denne ressursen. Det er litt ulikt hvordan Engasjerende leser er bygget opp i skrivebordsversjonen, og nettleserversjonen av Word. Du vil derfor finne to beskrivelser ...
 • Praktisk gjennomføring

  04.05.2015 | Kapittel

  Planlagte samtaler om følelser Rolige samtaler og «brannslukking» Hvor lang er en følelsessamtale? Bruk av følelsesgjenstander Hvordan komme i gang med en samtaletime? Hypotetisk form Bruk deg selv Kontaktbok ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!