Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 451 - 460 av 2217 treff.

 • Digitale ferdigheter

  20.06.2016 | Seksjon

  ...mulighet til å motta informasjon og uttrykke seg gjennom tekst, bilde, video, lyd og ulike kombinasjoner av dette.
 • Alfabet i punktskrift og visuell skrift

  16.08.2016 | Konkret materiell

  Plansjer i form av laminerte A4-ark som presenterer hver enkelt bokstav i både punktskrift og visuell skrift. Til bruk i klasserommet. Statped ...
 • Inkludering og dysleksi

  21.06.2019 | Artikkel

  ...skrivevansker blir i varierende grad tatt ut av klassen for å få undervisning alene eller i grupper. Opplæringsloven er likevel tydelig på at alle elever skal ha så stor del av undervisningen som mulig innenfor klassefellesskapet ...
 • Opplæring i hjelpemiddelteknologi for synshemmede

  04.02.2021 | Publikasjon

  Målgruppen for denne veilederen er lærere som skal gi opplæring i bruk av læringsressurser og hjelpemiddelteknologi for elever som er blinde eller sterkt svaksynte.
 • Inkludering i barnehagen

  06.04.2017 | Bok/hefte

  ...god måte.  Boka dreier seg om hvordan inkludering kan arte seg, sett fra ulike perspektiver betydning av store og små hendelser i barns og voksnes hverdag i barnehagen barnehagefaglig arbeid med å sikre at ...
 • Synstap og skriving

  16.05.2017 | Seksjon

  Personer med synstap bruker ulike metoder for å skrive. En av dem er å skrive med punktskrift. For synshemmede er touch-metoden avgjørende for å skrive effektivt. 
 • Rammeplan for barnehagen og tilrettelegging

  16.02.2018 | Tema

  ...og/eller fysisk tilrettelegging for å gi barn et inkluderende og likeverdig tilbud.  Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte (udir.no) ...
 • Universell utforming

  24.06.2016 | Tema

  ...er å gjøre noe tilgjengelig for alle. Det er å utforme produkter og omgivelser slik at de kan brukes av alle.
 • Rettigheter: kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

  10.05.2016

  ...hørselstap og døvblindhet er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, som er en del av spesialisthelsetjenesten. Rettigheter for brukere følger derfor av pasientreiseforskriften. Reiseutgifter ...
 • Rettigheter ved utredning

  18.06.2015

  Statped samarbeider med helsesektoren i å gi tjenester til barn som fra fødselen av, eller barn, unge og voksne som etter sykdom/ulykke, har behov for særskilt tilrettelegging i opplæring. Rett til permisjon ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!