Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 511 - 520 av 2217 treff.

 • Syn og synsfunksjon gammel

  02.01.2014

  ...slik at vi danner oss et bilde av omgivelsene. Synsapparatet består av   øyet (oculus) og øyets ytre og indre strukturer synsnerven og synsbanene synssentrene i bakre del av hjernen Synsimpulsene har en ...
 • An Umbrella Review of Aphasia Intervention descriPtion In Research: the AsPIRE project

  07.04.2022 | Artikkel

  ...implementering krever imidlertid detaljert rapportering av intervensjon og en spesifikasjon av deltakerprofiler. Denne artikkelen gjennomgår beskrivelsene av afasiintervensjoner og deltakere som dukker opp i ...
 • Har du slått hodet ditt? Informasjon til barn om lette hodeskader

  29.03.2016 | Bok/hefte

  ...lette hodeskader. Heftet er oversatt og bearbeidet av prosjektdeltakerne i prosjektet ”Eleven med ervervet hjerneskade” i Statped etter originalmanus av Jennie Ponsford, Robyn Nelms, Catherine Willmott, ...
 • Når barnet stammer – Hva kan foreldrene gjøre?

  24.08.2017 | Video

  ...får et barn som stammer. Les mer om stamming før skolealder. Filmen er utviklet av Nasjonalt taleflytnettverk, produsert av Statped.
 • Utviklingshemming og inkludering

  15.06.2016 | Artikkel

  Tilhørighet er et resultat av holdninger og ambisjoner, organisatoriske løsninger og faglige virkemidler. Barn med utviklingshemming skal ha likeverdig opplæring og de skal ha en naturlig tilhørighet i ...
 • Stemmevansker

  09.06.2021 | Fagområde

  ...i kommunikasjonen med andre og den forandrer seg gjennom livet. Stemmen er en del av identiteten vår og blir påvirket av pust, emosjoner og kroppslige spenninger, samt hvordan og hvor mye vi bruker den ...
 • Assessment of Dyslexia – Why, When, and with What?

  03.02.2022 | Artikkel

  Forskning er ikke entydig når det gjelder hva dysleksi består av og skyldes. Dette kan være en av grunnene til at ansatte i pedagogisk -psykologisk tjeneste ikke legger de samme diagnostiske kriteriene ...
 • Hvorfor bruke teknologi?

  09.01.2017 | Artikkel

  ...uavhengig av teknologi. Det viktigste er å tilrettelegge for utvikling av sosial kompetanse, som i neste omgang fører til sosial mestring. Det ligger større muligheter i bruk av teknologi enn ved bruk av en god ...
 • Tegneseriesamtale

  16.03.2017 | Artikkel

  Mange barn strever med den sosiale bruken av språket. Tegneseriesamtaler er et verktøy som kan bidra til å synliggjøre det usynlige i en sosial situasjon. Tegneseriesamtale som metode Tegneseriesamtale ...
 • RI-5 (Risiko Indeks 5)

  04.03.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...et kartleggingsverktøy som brukes som en del av en trinnvis framgangsmåte for observasjon av 5-åringer med mulige språkvansker. Spørreskjemaene bør brukes av spesialpedagoger i overgangen fra barnehage ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!