Til hovedinnhold
Viser 601–610 av 2370 treff.
 • Nedsatt hørsel og tips til pedagogisk tilrettelegging

  16.06.2016 | Artikkel

  ...muligheter. Fysiske rammer gode lytteforhold i alle sammenhenger unngå bakgrunnsstøy lydregulering av rom stemmeforsterkning: mikrofon og høyttalere eller annet tennisballer under stolbena matter på bord ...
 • Oppdage hørselstap

  19.10.2016 | Artikkel

  ...bli igangsatt. Dette gjøres på sykehus for nyfødte og følges opp av helsestasjoner i ettertid. I dag tilbys rutinemessig hørselsscreening av nyfødte barn. I en hørselsscreening sjekker sykehuset hørselen ...
 • Fysisk funksjonsnedsettelse

  03.12.2020 | Kapittel

  Elever som av fysiske årsaker ikke kan holde en bok, kan lytte til teksten og få med seg innholdet. Bøkene, som leveres av Statped og NLB, kan brukes både med bryterstyring og øyestyring.
 • Jeg Vet

  29.08.2019 | Artikkel

  ...lærerveiledninger og informasjon om hva man gjør dersom man er bekymret for et barn.  Ressursen er laget av Salaby (Gyldendal) på oppdrag fra Bufdir i samråd med Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.
 • Psychiatric assessment in congenital blindness, ASD and ID: experience from two clinical cases

  09.09.2019 | Artikkel

  ...blindhet økes denne kompleksiteten. Systematisk kunnskap om psykiatrisk vurdering i denne kombinasjonen av utfordringer er praktisk talt ikke-eksisterende, og det er lite veiledning tilgjengelig for klinikere ...
 • Sosiale script

  14.06.2017 | Artikkel

  ...fleste mennesker har rike script bestående av mange elementer. Andre har script med få elementer eller helt andre elementer enn det som er den vanlige oppfatningen av en situasjon. Dersom scriptet ikke stemmer ...
 • Hva er Minspeak®?

  08.06.2016 | Artikkel

  Minspeak ® ble oppfunnet av den amerikanske lingvisten Bruce Baker i 1982. Etter et prosjekt hvor han skulle intervjue en gruppe sterkt bevegelseshemmede personer uten tale, oppdaget han hvor store problemer ...
 • Digitale ferdigheter og tegnspråk

  13.06.2016 | Artikkel

  ...mulighet til å motta informasjon og uttrykke seg gjennom tekst, bilde, video og ulike kombinasjoner av dette. For de fleste tegnspråklige barn kan det være lettere å motta informasjon gjennom synet, enn ...
 • Praktisk informasjon

  14.08.2023 | Artikkel

  ...planlegge for språkutvikling og å tilrettelegge for samtaler, språkmiljø og det å være ambisiøs på vegne av barn og unge som uttrykker seg med ASK.   Målet med denne digitale fagdagen er at dere som er laget ...
 • Tiltak og oppfølging for personer med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  Personer som får afasi vil ha behov for oppfølging av logoped. Tiltakene bør være individuelt tilpasset, og de bør være en del av en helhetlig og tverrfaglig oppfølging. Det overordnede målet med oppfølgingen ...