Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 61 - 70 av 2218 treff.

 • Stammebehandling av barnehagebarn

  24.02.2020 | Artikkel

  ...tilnærminger norske logopeder (N=117) oppgir at de benytter i arbeid med barnehagebarn som stammer. Artikkel av Ane Hestmann Melle, Karoline Hoff m. fl. I Norsk tidsskrift for logopedi, 2/2019, side 6-13 ...
 • Omtale av Matematikkompasset

  10.06.2022 | Artikkel

 • Pedagogisk bruk av appen

  29.10.2019 | Publikasjon

 • Plassering av elever

  20.06.2016 | Kapittel

  ...selv som underviser når man har store grupper av elever i et amfi, har elever med spesielle behov eller har elever som strever med å holde konsentrasjonen oppe av ulike grunner. Evnen til å oppfatte hva som ...
 • Utredning av matematikkvansker

  28.03.2022 | Artikkel

  Statped kan bistå PP-tjenesten i kommuner og fylkeskommuner med supplerende spesialpedagogisk kartlegging av matematikkvansker som er komplekse og/eller kombinert med andre lærevansker. For å forstå og tilrettelegge ...
 • Utredning av stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  Utredning av stemmevansker bør skje i form av en helhetlig kartlegging. Dette er viktig for å kunne sette mål for den logopediske oppfølgingen og finne gode, målrettede tiltak. Det må alltid foreligge ...
 • Universell utforming av dokumenter

  01.10.2020 | Artikkel

  (universelt utformet) er en del av det å jobbe med dokumenteter. Rett bruk av stiler, overskrifter, gode kontraster, tabellstruktur og alternativ tekst på bilder er noe av det du må huske på når du skriver ...
 • Tidlig identifikasjon av dysleksi

  02.06.2020 | Artikkel

  ...forventet, til tross for adekvat opplæring. Tegn på at et barn har en særskilt risiko for utvikling av dysleksi kan imidlertid oppdages allerede i førskolealder og tidlig i første trinn. Dette gjøres både ...
 • Observasjon av sosiale forhold

  25.01.2018 | Kapittel

  Observer hvordan eleven har det sosialt på skolen. Elever lærer av hverandre og skolen har ansvar for at eleven er inkludert. Medelever bør få vite at eleven kan opptre annerledes enn før, både faglig ...
 • Tilpasning av materiell

  25.01.2018 | Kapittel

  Vurder og tilpass undervisningsmateriell og bruk av digitale hjelpemidler i tråd med elevens utvikling.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!