Til hovedinnhold
Viser 701–710 av 2370 treff.
 • En litt annerledes skole

  27.04.2022 | Artikkel

  ...skole for elever med døvblindhet gir opplæring på grunnskole og videregående nivå.  Skolen er en del av det statlige spesialpedagogiske opplæringstilbudet som skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte ...
 • OrCam MyEye

  24.09.2019 | Artikkel

  ...strekkoder og kjenner igjen ansikter du har foran deg. Med noen få håndbevegelser vil OrCam ta bilde av det kameraet peker mot, og deretter starte og stanse opplesningen etter hvert som håndbevegelsen blir ...
 • Samisk punktskrift

  27.11.2019 | Artikkel

  Samisk punkskrift har et eget alfabet og er tilgjengelig også gjennom skjermlesere og ved bruk av leselist. I tillegg er det laget egen talesyntese som kan lese opp nordsamisk tekst.  Samisk punktskrift ...
 • Måleinstrument ved stemmevansker, Voice Handicap Index (VHI) på norsk

  06.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...og behandling av mennesker med stemmevansker er det viktig å kunne få et best mulig bilde av hvor alvorlig stemmevansken er. Det er også viktig å sammenligne stemmeforskningen på tvers av språk og kulturer ...
 • Ulike måter å lese på

  02.04.2018 | Artikkel

  ...høytlesing, felleslesing, selvstendig lesing og samtaler om leseopplevelser Høytlesing Høytlesing er en av de viktigste aktivitetene i førskolen (Routman, 2003). Barna trenger å bade i litteratur og må leses ...
 • Kontrastiv undervisningsmetodikk

  02.04.2018 | Artikkel

  ...gjerne kontrastiv undervisning. Kontrastiv undervisning baserer seg på å bruke elevens kunnskap om et av sine språk for å belyse og videreutvikle også det andre språket. I kontrastiv undervisning sammenlignes ...
 • Trinn 12 Tre eller flere setninger i en sammenheng

  30.05.2023 | Kapittel

  ...tema) og bruk av sammenhengende enheter (f.eks. Pronomen eller synonymerstatning, logiske koblinger, underordnede konjunksjoner, konklusjoner som refererer til tidligere innhold) på tvers av tre eller flere ...
 • Tegnsang

  07.09.2016 | Bok/hefte

  ...gode venner  «Sangbok for gode venner» er et resultat av prosjektet «tegnsang i et inkluderende fellesskap». Sangene som er valgt ut er sanger utprøvd av flere skoler i Trondheim, og har vist seg å være sanger ...
 • WASSP-skolebarn

  05.12.2016 | Kartleggingsmateriell

  Kartleggingsskjema for vurdering av egen stamming – skolebarn.  Spørreskjemaet består av 24 ulike spørsmål hvor barnet skal gi tilbakemeldinger på i hvilken grad de opplever de ulike spørsmålene som sanne ...
 • Milde hørselstap – er det så farlig? (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...nå må jeg sove, liksom. Nina:  – Ja, det er en av hovedkonsekvensene er at man bruker mer kapasitet på det å høre sånn at man blir mer sliten i løpet av dagen, og kanskje trenger mer pause. Man er mindre ...