Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 721 - 730 av 2217 treff.

 • Metakognitive ferdigheter

  02.04.2018 | Artikkel

  Det vil si at de er bevisste på egen tenkning ved hjelp av et indre språk. Gode lesere vet hva de gjør, og hva de skal gjøre for å få mening ut av det de leser. De drar fram sin forkunnskap om tekstens ...
 • Lek

  13.06.2022 | Kapittel

  ...barnehagen og skolen må være opptatt av å skape muligheter for lek. Lekens potensial for læring gjør at den må få form og innhold som styrker barnets forståelse og mestring av den sosiale og fysiske verden. 
 • PAS-symbolsystemet

  17.02.2017 | Bok/hefte

  PAS- læremiddel for utvikling av bevissthet om språklyder for barn med språkvansker. Å forstå at ord kan deles opp i mindre enheter er en grunnleggende ferdighet for å lære å lese.  Mange barn med språkvansker ...
 • PHARC

  10.06.2020 | Kapittel

  ...først beskrevet av forskere ved Haukeland sykehus i 2009. Sykdommen gir nerveskader, nedsatt hørsel, dårlig koordinasjon, pigmentavleiring i øyebunnen og grå stær. Navnet PHARC er satt sammen av forbokstavene ...
 • Quiver

  22.08.2017 | App

  ...er en app som kombinerer digitalt innhold med fargelegging på ark. Tegningen blir “levende” ved bruk av AR-teknologi. Appen kan ikke brukes alene, kun sammen med ark printet ut fra Quiver. Når du skanner ...
 • Taleapraksi

  16.05.2022 | Artikkel

  Taleapraksi er vansker med den motoriske programmeringen av talen. Ved taleapraksi er planlegging og viljestyring av språklyder hovedutfordringen. Denne teksten tar for seg symptomene på taleapraksi og ...
 • Vi er ikke like, selv om vi har lik språkbakgrunn

  28.03.2017 | Kapittel

  ...spredning i svarene: fra aldri å bruke morsmålet til alltid å bruke det. De vektla også betydningen av gode ferdigheter i morsmålet i Norge forskjellig, fra ikke så viktig til veldig viktig. Noen sa at ...
 • Cause and Effect Sensory Sound Box

  14.09.2016 | App

  ...sansestimulering og ferdigheter i bruk av berøringsskjerm. Appen har mye til felles med Couse and Effect Sensory Light Box, men det er noen forskjeller som kan være av betydning for enkelte. Den viktigste ...
 • Hva er nevroutviklingsforstyrrelser

  08.04.2021 | Kapittel

  ...er er blant annet: De fremtrer i barnealder Har sin bakgrunn i forsinket eller avvikende utvikling av sentralnervesystemet De fremstår fra mildt til alvorlig i omfang De har et jevnt utviklingsløp, noe ...
 • Hva er ADHD?

  15.06.2022 | Kapittel

  ...og vanskene opptrer i et spekter fra mildt til alvorlig. All utredning som gjelder diagnoser utføres av helseforetak, BUP for barn og DPS for voksne over 18 år.   ADHD kan presentere seg i tre ulike typer:  ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!