Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 751 - 760 av 2218 treff.

 • PAS-symbolsystemet

  17.02.2017 | Bok/hefte

  PAS- læremiddel for utvikling av bevissthet om språklyder for barn med språkvansker. Å forstå at ord kan deles opp i mindre enheter er en grunnleggende ferdighet for å lære å lese.  Mange barn med språkvansker ...
 • Flere språk – flere muligheter

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ord- og begrepslæring, flerspråklig læring og arbeidsmåter som støtter forståelse av læringsinnhold og utvikling av språkferdigheter. Flere språk, flere muligheter er skrevet for studenter innen pedagogisk ...
 • Barn som pårørende ved afasi: ideer til aktiviteter

  03.02.2016 | Bok/hefte

  Barn er en gruppe av pårørende som ofte blir oversett. Det at en kjent og trygg voksen brått forandrer seg, og ikke kan snakke, kommunisere og forklare seg språklig på samme måte som før er naturligvis ...
 • Intrata, innføring i punktskriftnoter, del 2

  08.01.2016 | Bok/hefte

  Intrata del 2 er en videreføring av Intrata del 1, og gir videre innføring i punktskriftnoter. Del 2 gir opplæring i punktskriftnoter for forskjellige instrumentgrupper. Den visuelle utgaven kan du laste ...
 • Number Pieces og Number Pieces Basic

  03.05.2016 | App

  ...høyere trinn for elever som har behov for konkretisering og visuell støtte i matematikk. Beskrivelse av ressurs Numbers Pieces basic er en app utformet som en tavle med hundreplater, tierstaver og enerruter ...
 • Test i matematikk

  23.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...bør brukes ved mistanke om matematikkvansker, for å avdekke hvor disse ligger. Den må gjennomføres av vedkommende elevs lærer e.l., slik at testeren kan følge med i hvordan eleven løser oppgavene. Den ...
 • Strakstilbud ved nyoppdaget alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  19.06.2016 | Tjeneste

  Strakstilbudet består av informasjonssamtaler og rådgivning. Strakstilbudet blir gitt i løpet av få dager fra Statped blir kontaktet. Tilbudet er avgrenset til noen samtaler.  Målgruppe