Til hovedinnhold
Viser 831–840 av 2371 treff.
 • Kombinerte sansetap hos voksne

  21.09.2023 | Kapittel

  ...dagliglivet i familien, under utdanning, på jobben og i fritiden. Grad av hjelpebehov vil variere fra person til person, og vil også være betinget av om sansetapene er medfødt eller ervervet. Voksne med ervervede ...
 • La meg se hva hun sier

  29.03.2016 | Bok/hefte

  ...innvirker på kommunikative ferdigheter etter en alvorlig hjerneskade. Masteroppgave (casestudium) skrevet av Anne Ekerbakke. Oppgaven tar utgangspunkt i caset «Tina», som ble utsatt for en alvorlig trafikkulykke ...
 • Hørselstap og teknisk tilrettelegging

  09.06.2016 | Artikkel

  Løsningene kan som oftest benyttes i kombinasjon med hverandre. Hjelpemidler som gir nærlyd Alle nyter godt av nærlyd. 1-2 meter er også en fin avstand for at høreapparat (HA), cochleaimplantat (CI) og andre primære ...
 • Programmer for å lære touch-metoden

  18.10.2023 | Kapittel

  ...tilbakemelding med tale, og fungerer godt sammen med et skjermleserprogram eller forstørringsprogram. Bruk av slike programmer kan gi variasjon i opplæringen og virke motiverende. Tastaturbo er utviklet for elever ...
 • Trinn 13 To avsnitt som hører sammen - med minst tre setninger i hvert avsnitt som er sammenhengende

  30.05.2023 | Kapittel

  ...utdyper betydningen av hver. Personer på dette nivået er tidlige lesere og skrivere. De trenger konvensjonell lese- og skriveopplæring – og fortsatt muligheter til å skrive daglig – og av virkelige grunner ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  11.04.2017 | Artikkel

  ...beskrivelsene må tilpasses den som skal bruke dem. La eleven være med på å velge tilretteleggelsene, som bruk av film, bilder, lydstøtte, tekstmengde og eventuelt andre tilretteleggelser som er nødvendig. Etter hvert ...
 • Matematikk i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

  24.06.2016 | Artikkel

  ...organisere tankene og ta imot ny læring. I tillegg til dette er mange konkrete matematiske begreper en del av hverdagen som barna trenger å kommunisere om allerede i førskolealder. For eksempel, hvor mange liter ...
 • Hensikten med Zoom

  15.10.2021 | Kapittel

  ...tilgang til både helhet og detaljer i skjermbilder. Velger man en liten grad av forstørring, er det lettere å få et oversiktsbilde av hele skjermen, men samtidig vil det begrense muligheten til å se detaljer ...
 • Skjermstørrelse

  16.03.2023 | Kapittel

  Ved valg av talemaskin må en sikre at personen har mulighet for å betjene og se det som legges inn av innhold på kommunikasjonsmiddelet. Størrelsen på skjerm er avhengig av hvilken betjeningsløsning en ...
 • Orientering

  23.08.2023 | Kapittel

  Ved hjelp av synet danner vi oss raskt en oversikt. Vi gjenkjenner symboler og gjenstander ved å vurdere størrelse, form, farge og plassering, og vi beregner avstand, retning og høyde. For elever med kombinerte ...