Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 871 - 880 av 2218 treff.

 • Øyestyring på data for barn i førskolen

  27.01.2016 | Video

  Bruk av ny teknologi kan være forskjellen på å kunne kommunisere eller ikke for noen barn. Det er avgjørende å komme tidlig i gang. Se video om hvordan Linnea (5) fra Stjørdal bruker øyestyring på dataen ...
 • Hørselshemning og opplæring

  23.02.2016 | Bok/hefte

  – kunnskapsutvikling og kunnskapsbehov i Norge. Rapporten omtaler et utvalg av publiserte arbeider innen fagområdet hørsel hentet fra referee-baserte tidsskrifter, vitenskapelige monografier og forskningsrapporter ...
 • Når barnet har nedsatt funksjonsevne- nedsatt funksjonsevne i en multikulturell hverdag

  23.02.2016 | Bok/hefte

  ...kommet. I stedet for å samle alle foredragene er konferanserapporten denne gangen filtrert gjennom en av deltakernes øyne og ører, seniorrådgiver Synnøve Sydnes i Statped.
 • Multifunksjonshemming – livsutfoldelse og læring

  30.03.2016 | Bok/hefte

  ...utfordringer av mange slag. Det betyr behov for tilpasset hjelp i nær sagt alle livets situasjoner og ned til minste detalj. Et annet felles trekk er at de i liten grad evner å kommunisere ved hjelp av symboler ...
 • Når språket svikter – norsk grammatikk i et klinisk perspektiv

  18.10.2016 | Bok/hefte

  ...utviklingen. Eksemplene i boka er hentet fra norske studier av barn, unge og voksne med ulike former for språkvansker. Boka kan leses med utbytte av alle som har lyst til å lære mer om grammatikk, om hvordan ...
 • Systembaserte tjenester

  05.05.2017 | Tjeneste

  ...navngitt person, men handler om å tilpasse praksis. Pedagogisk-psykologisk tjeneste søker på vegne av kommuner/fylkeskommuner. Søknadsskjema Søknad om systembaserte tjenester (bokmål) Søknad om systembaserte ...
 • Læringsstrategier og leseforståelse

  23.06.2016 | Video

  ...avhengig av språk. De fleste bruker flere tilnærminger. Derfor er variert opplæring viktig. Det gir elever mulighet til både å innhente og produsere informasjon via tekst, bilde, lyd og video.  Bruk av teknologi ...
 • SEVU-PPT-Nett

  22.09.2016 | Nettressurs

  ...og refleksjonsspørsmål. SEVU-PPT er en del av Utdanningsdirektoratets satsing på etter- og videreutdanning for PP-tjenesten. Hovedmålsettingen er økt grad av systemrettet arbeid i PPT på landsnivå.  Ressursen ...
 • Hørsel – språk og kommunikasjon

  23.08.2016 | Bok/hefte

  ...løpet av en toårsperiode har det blitt produsert en rekke artikler og tekster ved kompetansesentrene for hørsel. Et utvalg av disse er her samlet mellom to permer. Artiklene gir et speilbilde av det hørselsfaglige ...
 • Sammen for elevers psykososiale miljø

  14.01.2019 | Bok/hefte

  ...elevgruppen både berører og blir berørt av det psykososiale miljøet, noe som gjør kunnskap om disse elevgruppene særlig viktig. De to første kapitlene er resultat av tekststudier, hvor det første, "Klassens ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!