Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Du kan også søke etter: stamming i et praksisrettet perspektv

Viser 1311 - 1320 av 2254 treff.

 • Overgang barnehage - skole for hørselshemmede

  23.02.2016 | Bok/hefte

  skolestart ved 6-årsalder og økt behov for aktiv involvering av barnets nærmiljø stiller krav til omfattende og planlagt gjennomføring av ulike tiltak. Dette var utgangspunktet for å prøve ut en tenkt ...
 • Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

  04.03.2016 | Veileder

  ...på overgangen mellom førskole og barneskole. Veilederen gir informasjon og utfyllende konkretisering av hvordan overgangen kan forberedes og gjennomføres på en god måte. Veilederen har som formål å styrke ...
 • Tegnspråkopplæring etter § 2-6

  09.06.2016 | Artikkel

  ...særskilte rettigheter knyttet til læreplaner, timetall og lærers fagkompetanse. Tegnspråk regnes som et av basisfagene og har egen avgangseksamen. Vurdering Det er foresatte som tar avgjørelse om hvilket språk ...
 • Å være blind

  10.06.2016 | Artikkel

  ...ha litt restsyn. Forekomst I Norge fødes det hvert år mellom 100 og 200 barn med synshemning. 2 – 5 av disse er født blinde uten påviste tilleggsvansker. Noen blir også blinde senere i livet. Konsekvenser ...
 • Nedsatt hørsel og inkludering

  13.07.2016 | Artikkel

  ...for inkludering er at alle barn og elever ikke bare skal ta del i aktiviteter, men også være en del av et sosialt og kulturelt felleskap. Barns og elevers sosiale samhandling blir mer kompleks når de blir ...
 • Barnekonvensjonen

  15.11.2019 | Nettressurs

  ...unge med behov for særskilt tilrettelegging.  Hør hva du kan øke kompetansen din i og reflektere over av vår 15-årige programleder. Selve e-læringen finner du til venstre på siden, en rød boks merket med ...
 • Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis, Childhood Dementia and Education

  09.05.2019 | Bok/hefte

  ...og tilrettelegging av opplæring. Begrepet læringsvinduer ved barnedemens handler om rett intervensjon til rett tid for å forberede et best mulig grunnlag med tanke på framtidige tap av funksjoner, f.eks ...
 • Grunnleggende ferdigheter i grunnskolen - Faget Norsk tegnspråk

  15.06.2022 | Artikkel

  ...læreplan er det en beskrivelse av hvordan grunnleggende ferdigheter i tegnspråk skal bidra til å utvikle elevenes kompetanse i faget, og hvordan disse ferdighetene er en del av denne kompetansen. Digitale ...
 • Teknologi – et redskap for inkludering

  02.12.2016 | Kapittel

  ...tilpasses og brukes korrekt. I Statped skal vi være aktive pådrivere i arbeidet med å sikre positiv bruk av digital teknologi. Teknologi gir nye muligheter for inkludering og deltakelse for alle. De fleste elever ...
 • Teknologi og løpsk tale

  21.02.2018 | Artikkel

  ...og egne apparater, og kan hjelpe noen personer med løpsk tale til å senke talehastigheten sin. Bruk av AAF fører ikke til varige endringer i måten personen snakker på, men kan være et godt hjelpemiddel ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!