Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1641 - 1650 av 2201 treff.

 • Reminders with Voice Reminder

  08.04.2019 | App

  ...påminnelser og oversikt. Det kan være elever med ADHD, autisme, utviklingshemning eller elever som av andre årsaker trenger gode og tydelige påminnelser. Appen er også tilpasset elever som er spesielt ...
 • Teknologi for deltakelse og medbestemmelse

  22.01.2019 | Video

  ...med venner. Han bruker Snapchat for å ha sosial kontakt med familie og andre han kjenner. Ved hjelp av appen Book Creator får han gitt svar på skoleoppgaver. Hjelpemidlene vi får demonstrert er hjelpemidler ...
 • Showbie

  02.05.2018 | App

  Læreren kan inkludere foresatte i elevens skolehverdag ved å gi dem tilgang til klasserom.  Oppfølging av læringsarbeid  Showbie gjør det mulig å samle elevenes arbeid på en oversiktlig måte og åpner for mer ...
 • En ny hverdag med diktering

  09.05.2018 | Video

  For barn og unge som har en ervervet hjerneskade kan bruk av diktering være et viktig verktøy i skolehverdagen. Mathias går i 7. klasse på Nyplass skole i Lindesnes, og har en ervervet hjerneskade. Han ...
 • Hva er alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)?

  16.10.2017 | Artikkel

  ...lære og utvikle seg. Dette gjelder uansett hvilket utviklingsnivå personen befinner seg på, uavhengig av måten personen kommuniserer på, og hvor lang tid personen trenger for å lære det.
 • Juvenil Nevronal Ceroid Lipofuscinose (JNCL)

  24.10.2017 | Artikkel

  Hørselen er antatt normal. Barna blir født tilsynelatende friske. Ved 6-9 års alder opptrer svekkelse av synet, som er det første symptomet på sykdommen. Videre følger kognitiv svikt, problemer med språk ...
 • Erfaringsfilmer - teknologibruk

  15.08.2016 | Artikkel

  ...for kommunikasjon og læring. Barna i filmene har ulik alder, diagnose og forskjellige behov.  Bruken av de digitale verktøyene kan også være relevante i arbeid barn og unge med forskjellige behov. Book Creator ...
 • Lese med synet

  16.06.2016 | Artikkel

  ...synshemning leser vanlig tekst. Ofte må de forstørre teksten for å kunne lese den. Forstørringen avhenger av synsfunksjon.  Forstørring skjer ved å bruke spesialbriller (elektroniske) luper lese-tv forstørringsprogram ...
 • Rådgivning og veiledning ved synssvekkelse eller blindhet

  18.06.2016 | Tjeneste

  ...veiledning slik at kommuner og fylkeskommuner kan gi et forsvarlig opplæringstilbud. Omfanget avhenger av lokal kompetanse og kompleksiteten i saken. Målgruppe Målgruppen er pedagogisk-psykologisk tjeneste ...
 • Pc og skrivemateriell i matematikk

  14.06.2016 | Artikkel

  ...elever foretrekker en vanlig bløt blyant. Andre har nytte av en tynn eller tykk tusjpenn. For å unngå at tusjen gir gjennomslag til baksiden av arket, kan eleven velge tykkere tegneark eller bare skrive ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!