Søk | www.statped.no

Viser 291 - 300 av 2200 treff.

 • Små ører – store muligheter

  09.12.2022 | Video

  ...audiofysiker og audiopedagog som forteller om hørsel og cochleaimplantat (CI). Se filmen med tegnspråktolking Små ører - store muligheter m/tolk ...
 • Språkkompetanse

  10.11.2021 | Kapittel

  ...se Som både mor og pedagog er inne på, så må barna få mulighet til å observere og bli kjent med tolking. De kan ikke overlates til å håndtere tolket samhandling på egenhånd i første omgang. Samhandling ...
 • Praktiske tips

  06.05.2021 | Artikkel

  ...dette skaper lyd og gjør det vanskelig å skille ut stemmen man vil høre. Det kan lett oppstå feiltolkinger og misforståelser. Når lydbildet er redusert eller borte, vil det kreve tilpasning for å oppnå ...
 • Finn tilgjengelighetsmenyen

  15.10.2021 | Kapittel

  ...som ligger under syn, er:   VoiceOver Zoom Skjerm og tekststørrelse  Bevegelse  Opplest innhold  Synstolking  Du vil bli mer kjent med disse funksjonene videre i denne ressursen. Vi vil også se nærmere på ...
 • Avgrenset ansvar

  02.02.2022 | Kapittel

  ...tegnspråklige barnet overlates til dem. En slik ansvarsfraskrivelse vitner om manglende kunnskap om tolking og tolkens oppgaver. Neste modul handler om de voksne sitt ansvar, og hvordan voksne kan veilede ...
 • Universelle tiltak i skolen

  15.06.2022 | Kapittel

  ...ferdes i miljøer som er tilpasset og tilrettelagt deres behov. Mange elever med ADHD kan ha godt utbytte av opplæringen som foregår i klasserommet, men de vil som regel ha behov for en individuell tilrettelegging ...
 • Tema: Farger

  06.05.2020 | Kapittel

  Avlesning av fargelek  Quiz ...
 • Autisme og synsvansker

  15.05.2020 | Artikkel

  ...forutsigbarhet, oversikt og kommunikasjon som andre med ASF. Vanligvis visualiseres denne støtten i form av symboler eller tekst. Når vi tilrettelegger for barn og elever med ASF og synsvansker må symbolene/teksten ...
 • Tema: Kvantiteter

  06.05.2020 | Kapittel

  En gjennomgang av mengdebegreper og litt om gradering av adjektiv  ...
 • Strategier

  17.02.2022 | Kapittel

  I modulen Hva er tolking? var vi inne på at blikkontakt, tolkens prosesstid og turtaking gjør at samtale med tolk får en litt annen dynamikk. Barn har gjerne ikke så mye erfaring med å samtale via tolk ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!