Til hovedinnhold
Viser 561–570 av 2204 treff.
 • Bliss symbolspråk

  24.03.2014

  ...der ord og begreper representeres av logiske tegn i stedet for bokstaver. Det benyttes i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), som støtte til og erstatning av tale. Kommunikasjon med bliss bygger ...
 • Voice Dream Scanner

  11.12.2019 | App

  Med Voice Dream Skanner kan du ta bilde av tekst og få den opplest. Appen kan brukes av alle og egner seg godt for de som har lesevansker eller nedsatt syn. Voice Dream Skanner kan importere filer fra ...
 • Lydbokprosjektet

  16.05.2017 | Bok/hefte

  Denne prosjektrapporten viser en gjennomgang av Statpeds lydbokprodukter, vurdert opp mot de digitale forlagsformatene Unibok, Brettboka, Smartbok, D-bok og Lokus. Formål Formålet med Statpeds lydbokprosjekt ...
 • NOVA-rapporten "Langt igjen?"

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...omfanget av segregerte undervisningsopplegg er omfattende og har negative konsekvenser på mange områder. Målet med rapporten er å bidra med ny kunnskap om faktorer som påvirker inkludering av mennesker ...
 • Arbeidsalliansens betydning for et godt samarbeid

  21.01.2020 | Artikkel

  Som deltaker styrkes eller svekkes arbeidsalliansen gjennom et mangfold av tiltak og intervensjoner som i stor grad er påvirket av fagpersonens kompetanse og personlige profil. I studien til Sønsterud et ...
 • Statped og mobilitet

  09.06.2016 | Artikkel

  ...synsvansker. Les mer om Statpeds tjenester innen syn. I regi av NTNU utdanner Statped mobilitetspedagoger. Les mer om etter- og videreutdanning i regi av Statped.
 • Barnehagens arbeid med tidlig litterasitet

  13.09.2016 | Bok/hefte

  Denne boken er resultat av et forskningsprosjekt som har fokusert på kunnskaper som er sentrale for å støtte barns tilegnelse av tidlig litterasitet.  Tidlig litterasitet handler om alt barn lærer om språk ...
 • Video fra YouTube og personvern

  15.02.2019 | Kapittel

  YouTube når vi bygger inn nye videoer som er Statpeds. Dette gjør vi for å avgrense at du som spiller av en Statped-video, får knyttet avspillingen din til annonseleveranser fra kommersielle aktører.  Fra ...
 • Domstolene

  10.10.2016 | Nettressurs

  I ressursen finner du informasjon på tegnspråk om noen av prinsippene som ligger til grunn for det norske rettssystemet, og om rettens sammensetning i ulike saker og instanser. Det er også en egen side ...
 • UTBAS-6

  25.06.2018 | Kartleggingsmateriell

  ...avdekke negative tanker og holdninger assosiert med tale og angst hos voksne som stammer. UTBAS-6 består av seks utsagn som omhandler negative tanker i forbindelse med stamming. Den voksne som stammer skal ta ...