Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 101 - 110 av 208 treff.

 • Taktile kart

  07.10.2013

  ...krever dessuten mye arbeid fordi vi må lage modeller først. Enkle skisser på tegneplast En enkel metode er å tegne kart med kulepenn på spesielle plastark (tegneplast) med en gummiplate eller gummimatte ...
 • «One size does not fit all» En studie av språkferdigheter blant flerspråklig barn og unge

  23.05.2022

  ...tospråklige kartleggingsprosedyrer ha for identifisering av utviklingsmessige språkforstyrrelser? Metode Utvalgene representerer seks språkgrupper i aldersgruppene seks til tretten år. Fem måleinstrumenter ...
 • VR-utstyr

  06.11.2019 | Artikkel

  ...laster du ned en vr-app på telefonen og legger telefonen i brillen. Du kan navigere ved bruk av en touch-knapp på brillen. Lenker til mer om VR-utstyr: Les mer om Cardboard HTC Vive Ocolus Quest/Rift/Go ...
 • Å skrive seg til lesing (STL+) med talesyntese

  03.02.2016 | Video

  ...skriveopplæring i barneskolen.  STL+ går ut på at barnet får lest opp bokstavlyden når de bruker tastaturet. Metoden har vært brukt spesialpedagogisk overfor barn med lese- og skrivevansker, men erfaring viser at mange ...
 • Punktskrift og regning

  14.06.2016 | Artikkel

  Matematikklærerne trenger da videreutdanning eller kurs om punktskriftsystemet og anbefalte undervisningsmetoder. Både blinde og sterkt svaksynte elever kan bruke punktskrift i matematikk. Kort om punktskrift ...
 • Begrepslæring – en strukturert undervisningsmodell

  03.02.2016 | Veileder

  ...ord hentet fra barn og unges hverdag, fagplaner eller andre ord en gjerne vil at de skal forstå. Metoden vektlegger måling av effekten av undervisningen gjennom bruk av ordlister, der en undersøker hvor ...
 • iMovie – videoredigering på iOS

  06.06.2016 | App

  ...de produsenter og kan ta aktiv del i læringen. Undersøkelser viser at hvis de får bruke video som metode i læringsarbeidet sitt, vil de oppleve økt motivasjon og mestringsfølelse. Bilder og video vil hjelpe ...
 • Nedsatt hørsel og inkludering

  13.07.2016 | Artikkel

  ...virkemidlene for å oppnå sosial interaksjon for hørselshemmede barn og elever. Det er også funnet at metoden Co-enrollment, som innebærer at mer enn bare én hørselshemmet elev er i en ordinær klasse, virker ...
 • Syn og autisme

  08.06.2016 | Artikkel

  ...for strukturering og tilrettelegging. Det kan være vanskelig å benytte standardiserte tester. Utredningsmetodene må tilpasses individuelt, noe som krever kunnskaper om både synsvanskene/blindhet og tilleggsvanskene ...
 • Kartlegging av bimodal tospråklig utvikling

  02.04.2018 | Artikkel

  Imidlertid skal ikke kartlegging erstatte mer formelle tester eller brukes for å fremheve en undervisningsmetode eller teori til fordel for en annen. Kartlegging skal brukes objektivt for å skaffe det språkmiljøet ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!