Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 131 - 140 av 208 treff.

 • Når språket svikter – norsk grammatikk i et klinisk perspektiv

  18.10.2016 | Bok/hefte

  Grunnleggende innføring i grammatiske begreper og analysemetoder på ord- og setningsplan, og hvordan begreper hjelper oss til å beskrive og forstå språklige mønstre og mønsterbrudd hos personer med språkvansker ...
 • Læringsstrategier og leseforståelse

  23.06.2016 | Video

  Læringsstrategier er metoder som elever bruker for å skape mening og å lære noe nytt. Dette kan skje gjennom å lese tekst, lytte eller ved at de får informasjon fra andre kilder. Gode læringsstrategier ...
 • Hva læreren til tunghørte elever må gjøre

  02.04.2018 | Artikkel

  ...aktivisere forkunnskap og «tette igjen hull» i begrepsapparat kartlegger og tar i bruk passende undervisningsmetoder og læremidler gir kontinuerlig, systematisk leseopplæring og muligheter til repetisjon og ...
 • Partnerassistert skanning

  10.09.2019 | Kapittel

  ...en utfordrende motorikk eller sansetap. Denne måten å betjene på egner seg ofte når andre kommunikasjonsmetoder ikke er tilgjengelig eller ikke er effektive nok. Personen som skal bruke denne betjeningsformen ...
 • Veiledning til pedagoger om ervervet hjerneskade (EHS)

  16.12.2016 | Bok/hefte

  Hvilke spesielle utfordringer møter vi når vi skal tilrettelegge på barnets læringsarena? Hvilke metoder og strategier kan være gode å bruke i arbeidet? Hvor kan du som pedagog hente hjelp fra andre fagpersoner ...
 • Hverdagen hjemme og i barnehagen

  09.09.2022 | Kapittel

  ...ferdigheter oftere slik at de automatiseres. Det er ulike måter å knyte skolisser på. Brukes ulike metoder for å lære barnet, blir det vanskelig å forstå hvordan det skal gjøres. Hjemmet er en viktig arena ...
 • Framandspråklege med afasi må testast på fleire språk

  29.03.2016 | Artikkel

  ...fast, fortel Knoph og held fram: – Dette viser at å behandle på eit felles andrespråk er ein mogleg metode for logopedar. Viktig å vektlegge verb Knoph har undersøkt effekten av å legge vekt på verb i behandlinga ...
 • Video transcription Florence Bara

  18.04.2021 | Artikkel

  ...results of two studies will be presented. In the first study, we examined the effect of combining touch and sound on animal names memorization with two children with visual impairment and language disabilities ...
 • JNCL og fysisk aktivitet

  04.11.2016 | Bok/hefte

  ...kroppsfunksjonene som rammes og å lette den totale belastningen på kroppen. Det er konkrete henvisninger til metoder og øvelser, likeså et kartleggingsavsnitt til bruk for alle involverte. ISBN 978-82-323-0129-4 ...
 • Vi samhandler med brukerne

  30.11.2016 | Kapittel

  ...søknadsprosessen og saksgangen være ryddig og lett å forstå. Vi satser i økende grad på digitale arbeidsmetoder. Med e-læring og e-møter kan vi raskere og enklere ha dialog med våre brukere og samarbeidspartnere ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!