Til hovedinnhold
Viser 181–190 av 243 treff.
 • Når språket svikter – norsk grammatikk i et klinisk perspektiv

  18.10.2016 | Bok/hefte

  Grunnleggende innføring i grammatiske begreper og analysemetoder på ord- og setningsplan, og hvordan begreper hjelper oss til å beskrive og forstå språklige mønstre og mønsterbrudd hos personer med språkvansker ...
 • Læringsstrategier og leseforståelse

  23.06.2016 | Video

  Læringsstrategier er metoder som elever bruker for å skape mening og å lære noe nytt. Dette kan skje gjennom å lese tekst, lytte eller ved at de får informasjon fra andre kilder. Gode læringsstrategier ...
 • Hukommelsesvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...prosedyrer kan gjøre det lettere for eleven å forstå og huske lærestoffet. Be eleven prøve ut egne løsningsmetoder i stedet for å forholde seg til ferdige løsningsprosedyrer. Visuelle representasjoner som bilder ...
 • Utredning og vurdering ved flerspråklighet

  27.06.2019 | Artikkel

  Pedagogisk basert vurdering I arbeid med å finne frem til god tilrettelegging av læringsmiljø og metoder, kan direkte utprøving av ulike tilrettelegginger i det praktiske pedagogiske arbeidet i barnehage ...
 • Kartlegging av afasi

  02.05.2017 | Artikkel

  Uformell kartlegging foregår gjerne ved observasjoner og samtaler. Det finnes ingen strukturerte metoder for samtaler og observasjon som er oversatt til norsk. Det kan være hensiktsmessig å tenke ut ifra ...
 • Video transcription Anne Bottenheft, Dorine in t’ Veld

  07.09.2023 | Artikkel

  ...hard time to get a correct mental representation. Next slide. Here, you see the cover of "Lagaffe Touch" published in 2004. This was our great example. This audio tactile book was made on the occasion of ...
 • Video transcription Anne Bottenheft, Dorine in t’ Veld

  18.04.2021 | Artikkel

  ...hard time to get a correct mental representation. Next slide. Here, you see the cover of "Lagaffe Touch" published in 2004. This was our great example. This audio tactile book was made on the occasion of ...
 • Video transcription Anneke Blok

  07.09.2023 | Artikkel

  ...are in print and in Braille. So for questions, we have a mailbox, An and Jan, and it ends in the touch. And also information can be found on the official website, "Tactile Reading 2021" Thank you very ...
 • Å oppdage og utforske skriftspråket 1-5 trin

  31.05.2023 | Kapittel

  ...ide/tanke kan uttrykkes i skrift Å observere noen som skriver Tekstskaping Dette er en mye brukt metode for å organisere ei skrivestund der ei gruppe (to eller flere) skal skape en tekst sammen. For å ...
 • Video transcription Ann Adkinds, Debra Sewell, Scott Baltisberger, Sara Kitchen

  07.09.2023 | Artikkel

  ...tactile stimuli paired with human interaction, they begin to develop an awareness of and attention to touch. As their tactile skills develop, children learn to use and refine these skills for their own functional ...