Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 181 - 190 av 208 treff.

 • Informasjon til skoleeiere og enhetsledere

  10.09.2019 | Artikkel

  ...å velge en funksjonell og egnet kommunikasjonsløsning, samt benytte aktuelle tester eller kartleggingsmetoder. hvordan ASK kan implementeres i barnehagen eller skolen, samt hvilke rettigheter og lover ...
 • Geometri for blinde

  15.06.2016 | Artikkel

  ...på 1 minutt? 15 minutter? Hvor høy er jeg? Hvor høy er du? Lengdebegrep og flater Bruk gjerne brettemetoder når eleven skal lære begreper som diagonal, diameter, radius, høyder i trekanter og trapeser og ...
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Artikkel

  ...matematikkfaget og følge normal progresjon, men kan ha behov for tettere oppfølging og tilrettelagte metoder. Se Utdanningsdirektoratets ressursside om regning som grunnleggende ferdighet Matematisk språk og ...
 • MOLAS

  21.06.2016 | Artikkel

  ...deltakere. Prosjektet var delt i 3 faser. I første fase ble den enkeltes behov for tilpasning kartlagt. Metodene var nye og ble spesielt utviklet for denne gruppen. Målet var å sette fokus på individuelle behov ...
 • Om overganger

  08.07.2020 | Kapittel

  ...visuelle verktøy Informasjon om pedagogisk bruk av IVAS finner du på våre nettsider.  Informasjon om  metoden Talking Mats finner du på den svenske nettsiden papunet. Små overganger er også utfordrende Overganger ...
 • Kontrastiv undervisningsmetodikk

  02.04.2018 | Artikkel

  ...like, vet man også hvilke aspekter man vil ha problemer med og bør fokusere på. Kontrastive undervisningsmetoder innebærer blant annet: å sammenligne først språklige elementer som er lette, så de mer kompliserte ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...han vil. Nå er snakkenboken hans elektronisk og den organisert etter en spesiell metode som heter "Me Too". Med denne metoden vet han alltid hvor han skal finne det symbolet han ønsker. Leonard har blitt ...
 • Video transcription Astrid K. Vik, Gro Aasen, Silje Benonisen

  18.04.2021 | Artikkel

  ...child has a small hat with feathers on because this is a bird, a small bird and he has, he also touches the wall where there also is a picture of a bird. And we see that they both have costumes, the children ...
 • Spesialundervisning

  03.06.2021 | Kapittel

  ...trenger å være ute av klassen må tilpasses individuelt. Det finnes ulike sosiale hjelpeverktøy og metoder som kan brukes for å hjelpe eleven til å forstå kontekst og bearbeide situasjoner som kan oppstå ...
 • Utredning og vurdering ved flerspråklighet

  27.06.2019 | Artikkel

  Pedagogisk basert vurdering I arbeid med å finne frem til god tilrettelegging av læringsmiljø og metoder, kan direkte utprøving av ulike tilrettelegginger i det praktiske pedagogiske arbeidet i barnehage ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!