Til hovedinnhold
Viser 21–30 av 243 treff.
 • Bruk av tastatur og hurtigtaster

  05.09.2023 | Kapittel

  ...effektiv tastaturbruker må eleven lære seg gode strategier. Dette innebærer blant annet å mestre touch-metoden, og å kunne hurtigtaster for navigasjon og handlinger. Å skrive med flyt på tastatur er også et ...
 • Oppskrifter

  16.03.2017 | Artikkel

  ...bidra til forutsigbarhet og skape trygghet i situasjoner som oppleves vanskelig. Oppskrifter som metode Et konkretiseringsverktøy som brukes til forberedelse og støtte i ulike situasjoner Til hjelp for ...
 • Å skrive

  03.09.2018 | Kapittel

  ...elevene begynne å skrive på vanlig tastatur etter touch-metoden. Også for elever med sterk svaksynthet som ikke bruker punktskrift, er systematisk opplæring i touch viktig for å kunne skrive effektivt og samtidig ...
 • Scandcleft

  29.11.2018 | Artikkel

  ...velofarynksfunksjon, hypernasalitet og artikulasjon hos barna som ble operert med ulik kirurgisk metode for ganelukning. Den logopediske datainnsamlingen ble gjort da barna var 12 og 18 måneder, og 3, ...
 • Associations between lesion size, lesion location and aphasia in acute stroke

  03.02.2022 | Artikkel

  ...akuttfasen etter venstresidig hjerneinfarkt. Det ble brukt voxel-based lesion-symptom mapping som er en metode for å undersøke de statistiske forholdene mellom grad av afasi og skadde områder av hjernen ved å ...
 • Utvikle skriveferdigheter

  16.06.2016 | Artikkel

  ...selvtillit og gode kommunikasjonsferdigheter hvilke hørselstekniske hjelpemidler eleven har nytte av metoder en pedagog tar i bruk når det undervises i skriving om den hørselshemmete eleven er bimodalt tospråklig ...
 • Tastaturbo

  03.02.2021 | Nettressurs

  ...ram som er nettbasert og plattformuavhengig. Målgruppa er barneskuleelevar som skal lære seg touch-metoden. Tastaturbo er laga for å legge til rette for enkel øving for alle elevar. Ressursen passar godt ...
 • "Snakke seg til det"- bruk av diktering i tekstproduksjon for elever med lese- og skrivevansker

  08.08.2016 | Artikkel

  ...nysgjerrighet i forhold til skriftspråklig aktivitet. Det var også et mål å utvikle en hensiktsmessig metode for tilrettelegging og opplæring i bruk av diktering i en klasse. Via "Last ned" - knappen finner ...
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  Humor og glede kan sees på som en metode, et virkemiddel og redskap. Min erfaring er at glede, tull og tøys er undervurdert i småbarnspedagogikk. Det å skape lyst og glede i samværet med barn er betydningsfullt ...
 • Besifring

  23.10.2023 | Kapittel

  ...punktskrift på to måter. Den vanligste er å skrive med punktskriftbokstaver over sangteksten. En annen metode er å skrive besifring i punktskrift, der noten angir besifring og lengde på besifringen. Begge måtene ...