Til hovedinnhold
Viser 41–50 av 243 treff.
 • – Erfaringsoverføring er avgjørende

  23.06.2022 | Artikkel

  ...til skole, er det nyttig å lytte til erfaringer fra barnehagen. Det handler ikke bare om verktøy og metode, men å bli kjent med barnet. Her er det også av stor betydning å lytte til foreldrenes erfaringer ...
 • Afasi og kommunikasjon

  14.04.2020 | Artikkel

  ...samtalepartnar.  Støtta samtale for vaksne med afasi (SSA) Støtta samtale er ein metode for å betre samtalar for deg med afasi. Metoden fokuserer på at samtalepartnar lærer seg strategiar for å gjere kommunikasjonen ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  11.04.2017 | Artikkel

  ...situasjoner. Dette kan bidra til tryggere og mer forutsigbare møter med det sosiale for eleven. Når disse metodene først tas i bruk, kan det være nok å begynne med noen få situasjoner eleven trenger støtte i. Det ...
 • Kartlegging av afasi: Hva gjør logopeder i Norge?

  01.02.2017 | Artikkel

  ...spore fremgang Undersøkelsen viser at logopedene har et vidt spekter av kartleggingsverktøy og -metoder til rådighet. De aller fleste bruker flere verktøy. Vi ser klart at Norsk grunntest for afasi (NGA) ...
 • Minoritetsspråklige elever og ordlæring

  27.01.2016 | Artikkel

  ...barnehager kan tilrettelegge for læring av ordkunnskap. Særlig har det vært interesse for å finne metoder som kan fungere som en integrert del av opplæringen. Her beskrives et ordlæringsprosjekt som ble ...
 • Stoahkan ja gulahallan – De første utviklingsår

  05.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...på barn med ulike funksjonsvansker og på normalfungerende barn. Målet med boken er å formidle en metode for å kartlegge og stimulere nøkkelprosesser og -ferdigheter som kan utvikle lek, kommunikasjon og ...
 • Hva er Minspeak®?

  08.06.2016 | Artikkel

  ...system for Minspeak ® (en forkortelse for Minimum Effort Speech), og han baserte systemet sitt på en metode kalt Semantic Compaction (Semantisk Kompresjon).  Minspeak ® bruker bilder kalt ikoner eller symboler ...
 • Mine sirkler – applikasjon ved autismespekterforstyrrelser

  14.11.2017

  ...historier", egeninstruksjoner og oppskrifter på hvordan en kan takle spesielle utfordringer.  Metodebeskrivelse Introduksjon Brukerveiledning Bruksanvisning apper Veiledning Apple iOS – bruker-modus Veiledning ...
 • Kommunikasjonsbasert og narrativ tilnærming i undervisning av afasirammede

  29.03.2016 | Artikkel

  Haaland-Johansen, Monica Knoph og Ingvild Røste. Forskning og utvikling Som bakgrunn for valgte undervisningsmetoder presenteres noen studier som tar for seg begrepet «thinking for speaking». Dette er ikke en ...
 • Algoritme og algoritmisk tenkning

  10.08.2021 | Kapittel

  ...skolesammenheng egner programmering seg godt som en metode for å utvikle algoritmisk tankegang, men elevene skal også jobbe med problemløsningsmetoden når de løser oppgaver i for eksempel matematikk.