Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 61 - 70 av 208 treff.

 • Barn och ungdomar med døvblindhet 1, 2 og 3

  11.10.2021 | Bok/hefte

  ...kunskapsöversikt över vetenskapligt publicerade interventioner" 3: "Kartläggning av erfarenhetsbaserade metoder och insatser" Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb), 2020 ...
 • Målet med Digital didaktikk og inkludering

  16.09.2021 | Kapittel

  ...skaper samarbeid, motivasjon og inkludering. Fylle på den pedagogiske verktøykassa med inkluderende metoder og digitale ressurser. Dele erfaringer med hverandre for å utvikle profesjonsfellesskapet.  
 • Hvordan jobbe med lese- og skriveopplæring med ASK-brukere

  18.11.2021 | Video

  ...skriveopplæring for elever med behov for alternativ supplerende kommunikasjon. Her får du innblikk i ulike arbeidsmetoder, begrensninger, muligheter, fremdrift og kommunikasjonsform. Sentrale stikkord er kontinuitet ...
 • Læring hos barn og unge med hørselshemming

  04.05.2016 | Bok/hefte

  ...når tolken deltar i fagfelleskapet på skolen og samarbeider godt med lærere og andre ansatte. Læringsmetoder Det er positivt at døve barnehagebarn har andre strategier enn sine hørende jevnaldrende når ...
 • Å snakke sammen når noen stammer

  29.03.2017 | Artikkel

  ...positivt engasjerte i samtalen at vi konstruerer ytringene og samtaleturene i fellesskap. Materiale og metode Med utgangspunkt i en svensk modell for samkonstruerte ytringer, har Lind og Sønsterud undersøkt ...
 • Skuvlačála

  04.09.2019 | App

  ...lyd/fonem og bokstav/grafem er. Å skrive seg til lesing med talende tastatur, er også en utarbeidet metode, forkortet med STL+. Appen er et godt redskap å bruke i denne lesemetodikken. Samtidig er tegnsnittet ...
 • Detaljsyn (visus)

  22.04.2013

  Synstavle og person ved visus 0,16.   Synstavle og person ved visus 0,05. Testmetode velges ut fra alder og funksjonsnivå Hvilken testmetode som velges, avhenger av den enkeltes alder og funksjonsnivå. Teller-testen ...
 • Bruk av narrativer

  28.06.2022 | Kapittel

  ...sine tanker og følelser, er å forsøke å skrive ned hans/hennes budskap i enkle ord og setninger. Metoden kan benyttes selv på afasirammede med omfattende ekspressive vansker, men som har relativt god auditiv ...
 • Metakognitive ferdigheter

  02.04.2018 | Artikkel

  ...en positiv utvikling. Metakognitive strategier og tenkning er også en del av en kontrastiv undervisningsmetode
 • Å være sammen med de andre i klasserommet

  03.06.2021 | Kapittel

  ...informasjon om hvordan eleven opplever sin opplæringssituasjon. Talking Mats (samtalematte) er en metode som kan brukes til å hjelpe elever med lite funksjonelt talespråk for å uttrykke sine opplevelser ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!