Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 71 - 80 av 208 treff.

 • Hvordan gjør vi det i hverdagen?

  07.09.2022 | Kapittel

  ...spiser barnet med synshemning med skje? Seende gjør det på ulike måter og det samme gjør blinde. En metode som passer for en person, fungerer ikke nødvendigvis for en annen. Men som beskrevet tidligere er ...
 • Formidling

  11.11.2020 | Kapittel

  ...produsenter og kan ta aktiv del i læringen. Erfaringer fra skoler viser at elever som får bruke video som metode i læringsarbeidet sitt, kan oppleve økt motivasjon og mestringsfølelse. Bruk av bilde og video hjelper ...
 • Organisatoriske tiltak for lek

  19.02.2019 | Kapittel

  ...relasjoner mellom barna over tid. Det er viktig for å utvikle tilhørighet og trygghet. Temalek som arbeidsmetode egner seg godt for å inkludere barn som er blinde. Tema introduseres av barnehagen ut fra det ...
 • Litteraturliste

  19.02.2019 | Kapittel

  ...barnehagen Løkken, G (2012) Levd observasjon, En vitenskapsteoretisk kommentar til observasjon som forskningsmetode. Cappelen Damm Akademisk Løndal, Knut, Norges Idrettshøgskole avhandling (2010) Revelations ...
 • S

  01.12.2011

  ...jernsplinter. Simultan persepsjon, bildene fra begge øyne oppfattes samtidig. Skiaskopi = retinoskopi, metode til objektiv bestemmelse av øyets refraksjon. Skotopisk syn, synet i sterkt nedsatt belysning, dvs ...
 • Metakognitive ferdigheter

  02.04.2018 | Artikkel

  ...en positiv utvikling. Metakognitive strategier og tenkning er også en del av en kontrastiv undervisningsmetode
 • Å være sammen med de andre i klasserommet

  03.06.2021 | Kapittel

  ...informasjon om hvordan eleven opplever sin opplæringssituasjon. Talking Mats (samtalematte) er en metode som kan brukes til å hjelpe elever med lite funksjonelt talespråk for å uttrykke sine opplevelser ...
 • Lek

  13.06.2022 | Kapittel

  ...måter å overvinne disse barrierene på. I pedagogisk sammenheng kan vi se på lek både som et mål og en metode. Lekens egenverdi for barnet gjør at barnehagen og skolen må være opptatt av å skape muligheter for ...
 • – Erfaringsoverføring er avgjørende

  23.06.2022 | Artikkel

  ...til skole, er det nyttig å lytte til erfaringer fra barnehagen. Det handler ikke bare om verktøy og metode, men å bli kjent med barnet. Her er det også av stor betydning å lytte til foreldrenes erfaringer ...
 • Hva er norsk tegnspråk (NTS)?

  09.06.2016 | Artikkel

  ...språk.  Norsk tegnspråk  Norsk tegnspråk er et genuint språk som brukes i Norge, og er ikke en kommunikasjonsmetode for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tegnspråk er et visuelt-gestuelt språk som gjør at ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!