Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 81 - 90 av 215 treff.

 • Detaljsyn (visus)

  22.04.2013

  Synstavle og person ved visus 0,16.   Synstavle og person ved visus 0,05. Testmetode velges ut fra alder og funksjonsnivå Hvilken testmetode som velges, avhenger av den enkeltes alder og funksjonsnivå. Teller-testen ...
 • S

  01.12.2011

  ...jernsplinter. Simultan persepsjon, bildene fra begge øyne oppfattes samtidig. Skiaskopi = retinoskopi, metode til objektiv bestemmelse av øyets refraksjon. Skotopisk syn, synet i sterkt nedsatt belysning, dvs ...
 • Metakognitive ferdigheter

  02.04.2018 | Artikkel

  ...en positiv utvikling. Metakognitive strategier og tenkning er også en del av en kontrastiv undervisningsmetode
 • Skriveferdigheter og hørselstap

  13.06.2016 | Artikkel

  ...talespråket påvirkes av et hørselstap vil barnet skrive det som det hører. Det er sjelden en god metode når man ikke hører så godt. Det er derfor en utfordring å lære å skrive norsk fordi det krever erfaring ...
 • Å være sammen med de andre i klasserommet

  03.06.2021 | Kapittel

  ...informasjon om hvordan eleven opplever sin opplæringssituasjon. Talking Mats (samtalematte) er en metode som kan brukes til å hjelpe elever med lite funksjonelt talespråk for å uttrykke sine opplevelser ...
 • Lek

  13.06.2022 | Kapittel

  ...måter å overvinne disse barrierene på. I pedagogisk sammenheng kan vi se på lek både som et mål og en metode. Lekens egenverdi for barnet gjør at barnehagen og skolen må være opptatt av å skape muligheter for ...
 • – Erfaringsoverføring er avgjørende

  23.06.2022 | Artikkel

  ...til skole, er det nyttig å lytte til erfaringer fra barnehagen. Det handler ikke bare om verktøy og metode, men å bli kjent med barnet. Her er det også av stor betydning å lytte til foreldrenes erfaringer ...
 • Hva er norsk tegnspråk (NTS)?

  09.06.2016 | Artikkel

  ...språk.  Norsk tegnspråk  Norsk tegnspråk er et genuint språk som brukes i Norge, og er ikke en kommunikasjonsmetode for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tegnspråk er et visuelt-gestuelt språk som gjør at ...
 • Afasi og kommunikasjon

  14.04.2020 | Artikkel

  ...samtalepartnar.  Støtta samtale for vaksne med afasi (SSA) Støtta samtale er ein metode for å betre samtalar for deg med afasi. Metoden fokuserer på at samtalepartnar lærer seg strategiar for å gjere kommunikasjonen ...
 • Gråtende hender

  26.10.2021 | Nettressurs

  ...kan få så alvorlige følger som holocaust. Samtidig får elevene også trening i historiefagets arbeidsmetoder, og jobbe med historiebevissthet. En tematikk som denne åpner selvfølgelig for en del tverrfaglig ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!