Til hovedinnhold
Viser 31–40 av 212 treff.
 • Sosial læring

  09.12.2019 | Kapittel

  ...tilegne seg sosiale ferdigheter enn andre, av ulike årsaker. Her kan du lese om tre pedagogiske metoder du kan bruke for å veilede og støtte barn og unge i hverdagen og læringssituasjoner. Sosiale historier ...
 • Synstap og lesing

  16.06.2016 | Seksjon

  ...synshemming leser på ulike måter. De bruker ordinær tekst, punktskrift, lyd eller en kombinasjon av metodene. Les mer om synstap og lesing.
 • KAT-kassen

  11.10.2017 | App

  ...kroppsbevissthet og indre og ytre sanser omtales som det affektive. Teknikker som brukes i denne metoden handler om selvobservasjon, sosial ferdighetstrening og å omstrukturere negative tanker. For å oppnå ...
 • Bruk av smartklokker for elever med oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker

  14.02.2017 | Artikkel

  ...lade pedagogisk bruk "Getting things done" I oppstartsfasen kan det være nyttig å benytte seg av metoden “Getting Things Done” (GTD) for å etablere gode rutiner på hvordan verktøyet kan brukes til å bedre ...
 • Hun elsker historien sin!

  29.03.2016 | Artikkel

  ...bruken av sosiale historier som metode for elever med Autisme. Her kan du lese om et opplæringstilbud for lærere og PPT i Melhus kommune i bruk av sosiale historier som metode for elever med Aspergers syndrom ...
 • Algoritme og algoritmisk tenkning

  10.08.2021 | Kapittel

  ...skolesammenheng egner programmering seg godt som en metode for å utvikle algoritmisk tankegang, men elevene skal også jobbe med problemløsningsmetoden når de løser oppgaver i for eksempel matematikk.  
 • Synsfelt

  18.09.2019 | Kapittel

  ...synsfeltutfall kan ha ulike type vansker alt etter hvor synsfeltet er svekket. Videoen viser kartleggingsmetoder av synsfelt, og hvordan skolehverdagen kan tilrettelegges for elever med synsfeltutfall.  
 • Å snakke sammen når noen stammer

  29.03.2017 | Artikkel

  ...positivt engasjerte i samtalen at vi konstruerer ytringene og samtaleturene i fellesskap. Materiale og metode Med utgangspunkt i en svensk modell for samkonstruerte ytringer, har Lind og Sønsterud undersøkt ...
 • Skuvlačála

  04.09.2019 | App

  ...lyd/fonem og bokstav/grafem er. Å skrive seg til lesing med talende tastatur, er også en utarbeidet metode, forkortet med STL+. Appen er et godt redskap å bruke i denne lesemetodikken. Samtidig er tegnsnittet ...
 • Tilrettelegging for deltakelse

  19.03.2022 | Kapittel

  ...undervisningen, i friminutt og i sosiale sammenhenger. Det finnes ulike sosiale hjelpeverktøy og metoder som kan brukes til dette, for eksempel:  Sosiale historier eller visuelle forklaringer Tegneseriesamtaler ...