Til hovedinnhold
Viser 41–50 av 243 treff.
 • Kartlegging av afasi: Hva gjør logopeder i Norge?

  01.02.2017 | Artikkel

  ...spore fremgang Undersøkelsen viser at logopedene har et vidt spekter av kartleggingsverktøy og -metoder til rådighet. De aller fleste bruker flere verktøy. Vi ser klart at Norsk grunntest for afasi (NGA) ...
 • Nedsatt hørsel og inkludering

  13.07.2016 | Artikkel

  ...virkemidlene for å oppnå sosial interaksjon for hørselshemmede barn og elever. Det er også funnet at metoden Co-enrollment, som innebærer at mer enn bare én hørselshemmet elev er i en ordinær klasse, virker ...
 • Scandcleft

  29.11.2018 | Artikkel

  ...velofarynksfunksjon, hypernasalitet og artikulasjon hos barna som ble operert med ulik kirurgisk metode for ganelukning. Den logopediske datainnsamlingen ble gjort da barna var 12 og 18 måneder, og 3, ...
 • Kommunikasjonsbasert og narrativ tilnærming i undervisning av afasirammede

  29.03.2016 | Artikkel

  Haaland-Johansen, Monica Knoph og Ingvild Røste. Forskning og utvikling Som bakgrunn for valgte undervisningsmetoder presenteres noen studier som tar for seg begrepet «thinking for speaking». Dette er ikke en ...
 • Sosial læring

  09.12.2019 | Kapittel

  ...tilegne seg sosiale ferdigheter enn andre, av ulike årsaker. Her kan du lese om tre pedagogiske metoder du kan bruke for å veilede og støtte barn og unge i hverdagen og læringssituasjoner. Sosiale historier ...
 • Begrepslæring – Veileder om strukturert begrepslæring for barn og elever (samisk)

  18.08.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...etter at det er avsluttet. I tredje del følger derfor kartleggingsskjema og veiledning til denne. Metoden bygger på Bloom og Lahey (1978) sin språkmodell. Etter denne skal en arbeide med disse tre delene: ...
 • Video transcription Dannyelle Valente

  07.09.2023 | Artikkel

  ...present a research project. Emotion at fingertips, recognition of emotional facial expressions by touch. Emotional competence can be defined by the way individuals express, identify, understand and regulate ...
 • Video transcription Leona Holloway

  07.09.2023 | Artikkel

  ...look at touch methods for accessing 3D printing models, which we'll talk about a little bit later. Also, design recommendations. So how in particular is that model is going to be used by a touch reader ...
 • Video transcription Dannyelle Valente

  18.04.2021 | Artikkel

  ...present a research project. Emotion at fingertips, recognition of emotional facial expressions by touch. Emotional competence can be defined by the way individuals express, identify, understand and regulate ...
 • Video transcription Leona Holloway

  18.04.2021 | Artikkel

  ...look at touch methods for accessing 3D printing models, which we'll talk about a little bit later. Also, design recommendations. So how in particular is that model is going to be used by a touch reader ...